Vakances Talsu novada izglītības iestādēs

 • Talsu PII “Kastanītis” piedāvā darbu mūzikas skolotājam;
 • Laucienes PII “Bitīte” piedāvā darbu mūzikas skolotājam (0,417 slodzes)
 • Laucienes PII “Bitīte”aicina darbā pirmsskolas izglītības pedagogu uz nenoteiktu laiku  no 1. septembra 0,3 – 0,5 likmes (ar iespēju mācību gada laikā palielināt likmi  uz noteiktu laiku
 • Rojas vidusskola piedāvā darbu matemātikas skolotājam (7.-12.kl.) uz pilnu slodzi
 • Kolkas pamatskola piedāvā darbu vēstures un sociālo zinību skolotājam – prognozētā slodze 7 stundas nedēļā
 • Laucienes pamatskola meklē
  sporta skolotāju 3 pilnām darba dienām( 20 kontaktstundas) 4.-9.kl.,
  Vēstures ( 6 kontaktstundas) un sociālo zinību skolotājs( 8 kontaktstundas) .
  interešu izglītības skolotāju korim un instrumentālam ansamblim,
  mūzikas skolotāju pirmsskolas grupās   uz 0,292 slodzi ( Dursupes skolā ) .
  Interesēties , zvanot uz tālr. 22026016
 • Talsu PII “Pīlādzītis” piedāvā darbu uz noteiktu mūzikas skolotājam (0,98 slodzes)
 • Talsu PII “Kastanītis”  izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amata vietu (0.6 slodzes, uz nenoteiktu laiku)( PII Kastanītis mūzikas skolotājs relīze, PII Kastanītis mūzikas skolotājs NOLIKUMS)
 • Talsu PII “Kastanītis”  izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietu (1 amata likme, uz noteiktu laiku) (PII Kastanītis pirmsskolas skolotājs relīze, PII Kastanītis pirmsskolas skolotājs NOLIKUMS )
 • Laucienes pamatskola aicina darbā vecāko pavāru (plašāka informācija: Vakance_pavārs)