Uzmanību! Vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes vasaras periodā!

Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” nosaka pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju.

Vēršam vecāku uzmanību, ka daļa Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu (Talsu PII “Zvaniņš”, Talsu PII “Pīlādzītis”, Pastendes PII “Ķipars”, Laucienes PII “Bitīte”, Laidzes PII “Papardīte”, Pūņu pamatskolas pirmsskolas grupas, Virbu sākumskolas pirmsskolas grupas, Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupas, Laucienes pamatskolas  Dursupes pirmsskolas grupas”), saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 10.12.2020. rīkojumu Nr.4-1e/435 “Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2021. gada vasaras periodā” slēgtas no 21.06.-27.07. (ieskaitot).

Informējam Jūs, ka iepriekš minētās iestādes 19.06.2021. būs slēgtas, jo pārceltais datums (25.06.2021.) iekrīt laika periodā, kad iestāde ir slēgta.

Vecākiem, kuru bērniem ir nepieciešamība 19.06.2021.apmeklēt iestādi, tiks nodrošināta iespēja apmeklēt to pirmsskolas izglītības iestādi, kuru izvēlējāties piesakot bērnu periodam, kad Jūsu pirmsskolas izglītības iestāde būs slēgta.

Pārējās pirmsskolas izglītības iestādes strādās noteiktajā darba režīmā.

Jautājumu gadījumā griezties pie savas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vai Talsu novada Izglītības pārvaldē : tālrunis 26471166

Talsu novada Izglītības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.