Turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2017.gada marta Talsu, Dundagas un Mērsraga novada 12 izglītības iestādēs: Talsu sākumskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā, Talsu pamatskolā, Pastendes pamatskolā, Laucienes pamatskolā, Sabiles pamatskolā, Valdemārpils vidusskolā, Vandzenes pamatskolā, Dundagas vidusskolā un Mērsraga vidusskolā 1.-12.klašu 2767 skolēniem turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurās strādā 8 pedagogi karjeras konsultanti. Projekta pasākumos piedalās arī 5 izglītības iestāžu (Virbu pamatskolas, Stendes pamatskolas, Pūņu pamatskolas, Upesgrīvas internātpamatskolas un Kolkas pamatskolas) 7.-9.klašu 158 skolēni.

Izglītības iestādēs notiek tehniskās jaunrades dienas, lai iepazītu zinātnes un tehnoloģiju pasauli, veicinātu izglītojamo interesi par tehniskajām jomām un ar tām saistītajām profesijām, piemēram, inženiera, programmētāja, mehāniķa, fiziķa, ķīmiķa un citām profesijām. Jaunāko klašu skolēniem ir iespēja darboties ar robotiem, veidot vienkāršu programmu, mācīties robotu komandēšanu, veikt dažādus eksperimentus, lai radītu bērnos dabisko zinātkāri, interesi par apkārtējo pasauli, tehnoloģijām.

2017.gada oktobrī Talsos vienu nedēļu bija “TehnoBuss Latvija”, ko apmeklēja 550 skolēni no 8 izglītības iestādēm. Autobuss ir ceļojoša mācību laboratorija, kurā instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentē iekārtas, izskaidro mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu, konsultē par karjeras iespējām. Jaunieši paši pamēģina darboties ar reālām iekārtām (CNC frēzi, salikt saspiesta gaisa moduļu sistēmu, izmēģināt metināšanas iekārtu, 3D printeri, aplūkot zobratu mehānikas un dinamo stendu, pneimatikas eksperimentu “Festo” stendu un citus). “TehnoBusa” apmeklējums atraktīvā veidā veicina jauniešu interesi par inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes specialitātēm, elektrotehniku, elektroniku, mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu.

Vecāko klašu skolēni piedalās izglītojošās lekcijās, diskusijās, praktiskajās nodarbībās, meistarklasēs, piemēram, par mērķtiecības nozīmi karjeras izvēlē, par ideju radīšanu un īstenošanu, par biznesa plāna izveidi veiksmīgas karjeras īstenošanai, par iekļaušanos darba tirgū, par komandas darba nozīmi profesijas apgūšanā, par uzņēmējdarbības kompetenču nozīmi karjeras izvēlē, par vērtībām, par individuālām prasmēm, spējām, interesēm, kā tās var izkopt, par profesiju daudzveidību, to pieprasījumu darba tirgū, ko vada vietējie uzņēmēji un Latvijā pazīstami lektori.

Skolēni dodas uz Talsu, Dundagas, Mērsraga un citu novadu iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, klātienē vēro un iepazīst uzņēmumu darbību, darba apstākļus, profesiju darba vidi, veicamos pienākumus.

Pedagogi karjeras konsultanti izglītības iestāžu mājas lapās, sociālajos tīklos ievieto informāciju par  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumiem.

Lienīte Krūzīte, Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *