Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ATKĀRTOTI izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amata vietu.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ( Reģ. Nr. 9000911532) izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amata vietu.

0.6 amata likme nenoteikts laiks.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” aicina darbā aktīvu, radošu pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.Ja, Jums, šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!

 Prasības pretendentēm (-iem):

  • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569;
  • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.

Galvenie pienākumi:

Veicināt bērnu intelektuālo, sabiedrisko un muzikālo iemaņu attīstību;

Veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu un dzejoļu palīdzību;

Uzraudzīt bērnu darbību;

Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas inventāra efektīvu izmantošanu un nodrošināt tā saglabāšanu;

Nodrošināt informāciju par ar mūziku saistītajām aktivitātēm izglītojamajiem;

Atbilstoši savai kompetencei sadarbībā ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta personālu analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;

Sadarboties ar citiem pedagogiem;

Izzināt izglītojamo intereses, spējas un nodrošināt to attīstīšanu;

Rūpēties par izglītojamo drošību un pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

Ziņot izglītības iestādes vadītājam par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret izglītojamo pirmsskolas izglītības iestādē vai ārpus tās;

Pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos;

Veikt sava darba pašanalīzi;

Pilnveidot savas profesionālās kompetences;

Ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu PII „Kastanītis”, Krievraga iela 2a, Talsu novads, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu PII „Kastanītis”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amatu Talsu  PII „Kastanītis”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 2021. gada 17.septembrim plkst.12:00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Darba alga  EUR 872,00 (bruto) par 1 likmi.

NNOLIKUMS- mūzikaolikums:

Iesniegums: iesniegums_pirmsskolas izglītības mūzikas_sk_2021

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *