Talsu novada pedagogi piedalās Sākumskolas skolotāju konferencē

13. novembrī Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitāti, LU Fondu un LU SIIC organizēja Sākumskolas skolotāju metodiski praktisko konferenci „Mācām skolēnus domāt dziļāk „STEM skolā. Uzdrīkstos, domāju, radu!””. Konference notika tiešsaistē, pulcējot ap 90 Talsu novada pedagogu.

Konference noritēja divās daļās un sastāvēja no interaktīvām lekcijām un darbnīcām. Konferences sākuma daļā dalībnieki kopīgi domāja un analizēja, ko nozīmē mācīt skolēnus domāt dziļāk, dalījās ar idejām un pieredzi. Konferencē tika stāstīts arī par datu ieguvi un tajos balstītu mācīšanās plānošanu.

Lektori ir praktiķi, kas ar savu praktiskā darba pieredzi un veiktajiem pētījumiem dalījās ar konferences dalībniekiem. Uldis Dzērve stāstīja, kā skolēniem mācīt padziļināti apgūt dažādas tēmas, praktiski pielietojot dažādus piemērus no dzīves, Solvita Lazdiņa dalījās pieredzē par vērtēšanu, kā arī emociju un motivācijas lomu mācību procesā; Ilze France sniedza praktiskus piemērus, ko izmantot matemātikas stundās; Andris Nikolajenko pastāstīja par modeļu izmantošanu dabaszinības stundās; Iveta Irbe stāstīja, kā veidot labu mācību uzdevumu izpratnes padziļināšanai un kā uzdevumus pilnveidot, lai tie padziļinātu skolēna izpratni.

Jaunais mācību saturs paredz, ka mācību procesā akcentē skolēna izpratni par notiekošo apkārt, kā arī  par saiti starp dažādiem mācību priekšmetiem un mācīšanās procesu. Skolotājiem ir nepieciešams atbalsts un idejas, lai pielāgotu uzdevumus un mācību procesa norisi kompetenču pieejas prasībām.

Nedaudz no konferences dalībnieku sniegtajām atsauksmēm:

  • „Paldies! Ļoti noderīgi! Guvu vairākas svarīgas atziņas. Šodien izglītības process nav balstīts tikai uz pareiza rezultāta gūšanu, bet uz to, lai skolēns prastu kaut vai saviem vārdiem izskaidrot, kā viņš ticis pie rezultāta, spētu argumentēt un pamatot. Vēl ļoti patika piemērs par modelēšanu. Praktiski darbojoties, skolēni nonāk pie rezultāta un pēc tam izdara secinājumus.”
  • „Mani, protams, uzrunāja visu lektoru stāstītais, demonstrētais. Vairāk uzrunāja piemēri, ka veidot uzdevumus, lai liktu skolēniem domāt dziļāk.”
  • „Visvairāk uzrunāja uzdevumi, darbošanās „Atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem”,- palīdzēt skolēnam apzināties viņu stipras puses, radīt interesi turpināt mācīties, izzināt, palīdzēt, uzmundrināt, paslavēt. “
  • „Skolēniem jāļauj runāt, izteikt savu viedokli, darboties radoši, domāt radoši izmantojot dažādus uzdevumus. Izrēķināt, izpildīt dažādus uzdevumus var dažādos veidos, nav tikai viena vienīga pareiza atbilde.”

Paldies lektoriem par noderīgo informāciju un iedvesmu un pedagogiem par piedalīšanos!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.