Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise 2022./2023. mācību gadā

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
2022./2023. mācību gadā ir realizēti divi jaunatnes iniciatīvu projekti. Biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Valdemārpils vidusskolu no 2022. gada jūnija līdz septembrim īstenoja projektu “Visi kopā!”. Biedrība “A-vision” sadarbībā ar Talsu pamatskolu no septembra līdz novembrim īstenoja projektu “IZAUGSME”.
Līdz 2022. gada decembrim projektā iesaistīto skolu pedagogi sniedza individuālās konsultācijas izglītojamiem. No 2023. janvāra skolām konsultācijas jāapmaksā no valsts budžeta mērķdotācijas, jo šim mērķim paredzētais projekta finansējums ir iztērēts.
Projekta ietvaros šajā mācību gadā turpinās supervīzijas projekta skolu pedagogiem. Katrai skolai ir iespēja izmantot trīs supervīziju sesijas.
Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu.
Projekta koordinatore Vēsma Gaiziņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *