Skolu kontaktinformācija

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs
Talsu pamatskola
Gaismas iela 1, Talsi, Talsu novads
63291840, 26129249,
talsupamatskola@talsi.lv
Dina Bičule
dina.bicule@talsi.lv
Talsu Valsts ģimnāzija
Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads
63237895, 29474681,
talsugimnazija@talsi.lv
Gundars Sebris
gundars.sebris@talsi.lv
Talsu 2.vidusskola
K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu novads
63232160, 26471925,
63232161,
talsu2vidusskola@talsi.lv
Oļegs Solovjovs
olegs.solovjovs@talsi.lv
Talsu novada vidusskola
K.Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads
28303327, 26525288,
novadavidusskola@talsi.lv
Dana Kalašņikova
dana.kalasnikova@talsi.lv
Valdemārpils vidusskola
Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads
25780818, 22004048,
valdemarpils.vidusskola@talsi.lv
Andris Dzenis
andris.dzenis@talsi.lv
Sabiles pamatskola
Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads
63232301, 27874084
sabilespamatskola@talsi.lv
Edgars Kviesis
edgars Kviesis@talsi.lv
Laucienes pamatskola
Lauciene,Laucienes pag., Talsu novads
63291080, 22026016, 22026016
laucienespamatskola@talsi.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Stendes pamatskola
Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads
63291645,25545656
stendespamatskola@talsi.lv
Elīna Vītola
elina.vitola@talsi.lv
Pastendes pamatskola
Skolas iela 1, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
28607144, 26457635,
pastendespamatskola@talsi.lv
Lelde Hodjačika
lelde.hodjacika@talsi.lv
Pūņu pamatskola
Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads
26488315, 26516870
punupamatskola@talsi.lv
Monta Jēkabsone
monta.jekabsone@talsi.lv
Virbu sākumskola
Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads
28014057, 29121365,
virbusakumskola@talsi.lv
Sandra Bērziņa
sandra.berzina@talsi.lv
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
26396227
libagusakumskola@talsi.lv
Solveiga Dāvidsone
solveiga.davidsone@talsi.lv
Upesgrīvas pamatskola
Uguņi, Vandzenes pagasts, Talsu novads
29474154,
upesgriva.skola@talsi.lv
Sintija Valtere
sintija.valtere@talsi.lv
Talsu Kristīgā vidusskola
Justīna Grota iela 1, Talsi, LV-3201
63291671, 29412565Inguna Gruzniņa
ingunatks@gmail.com
Dundagas vidusskola
Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts
63232192, 26634655
dundaga.vidusskola@talsi.lv
Aiga Štrausa
aiga.strausa@talsi.lv
Kolkas pamatskola
„Kolkas pamatskola”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas pagasts
63220576, 26317511, 63220579
kolkaspamatskola@talsi.lv
Antra Laukšteine
antra.lauksteine@talsi.lv
Rojas vidusskola
Zvejnieku iela 7, Rojas, Rojas pagasts
63291527, 29777814
rojasvidusskola@talsi.lv
Santa Veide
santaveide@talsi.lv
Mērsraga vidusskola
Skolas iela 8, Mērsrags,
Mērsraga pagasts
63237841, 29278672
mersrags.vidusskola@talsi.lv
Ilze Indruškeviča
ilze.indruskevica@talsi.lv