Cemex iespēju fonds

 Projekts “Viss mainās- nekas nezūd!”

           Valdemārpils vidusskola sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex iespēju fonds” ir realizējusi projektu “Viss mainās- nekas nezūd!”, kura ietvaros ir veiktas dažādas aktivitātes. Sākotnēji Ekopadomes skolēni sadarbībā ar tās koordinatori D.Vasioleku izstrādāja prezentāciju, kura sniedza ieskatu par dažādiem vides jautājumiem, bet īpašu akcentu liekot uz organisko atkritumu uzglabāšanu un kompostēšanu, kā arī tika sniegta informācija par projektu.

Ekoskolas koordinatore D.Vasioleka sagatavoja informatīvo materiālu, kurš informēja sabiedrību par dažādiem vides jautājumiem, bet īpašu akcentu veltot organisko atkritumu uzglabāšanai un kompostēšanai. Kompostēšana īpaši aktuāla kļuva šajā pavasarī, kad Talsu novada dome pieņēma lēmumu ar kuru ierobežoja lapu, sausās zāles, zaru u.tml. dedzināšanu pilsētu teritorijās.

Projekta ietvaros ir izveidota kompostēšanas tvertne, kuras lielums ir 48 m2. Šī tvertne ļaus organiskos atkritumus, kuri tiek iegūti apsaimniekojot skolas teritoriju, kā arī veidojas ikdienā (piem. ābolu serdes u.tml.) pārstrādāt auglīgā zemē, kuru izmantos veidojot un ielabojot augsi skolas apstādījumiem. Kompostēšanas tvertni mācību procesā izmantos dabaszinību un bioloģijas skolotāji, tādejādi teorētiskās zināšanas demonstrējot dabā. Tvertnē jau nonākuši pirmie atkritumi, taču tas ir tikai sākums.

 Valdemārpils vidusskola