Programma “STOP 4-7”

 Šā gada 21.jūlijā noslēdzās programmas “STOP 4-7” pirmās grupas darbs. Programma uzsāka darbu šā gada 19. maijā,  lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām.  Desmit nedēļu laikā 1x nedēļā no pulkst. 9:00-15:00  treneri tikās un darbojās dažādās aktivitātēs ar bērniem, notika 10 nodarbības  bērnu vecākiem un 4 nodarbības pirmsskolas skolotājām. Treneru grupa ir gandarīti par paveikto darbu, jo ieguvēji noteikti ir visi.

Paldies treneriem – Karīnai Spadei, Evai Vitonei, Paulai Lūsei un Lindai Celmai ! Lai Jums visām silti saulaina vasara! Paldies PII “Kastanītim”- vadītājai Ingai Kārkliņai un vadītājas vietniecei Andai Budreikai par atbalstu un izpalīdzību, paldies Lilijai Mahtei par tīrību un kārtību projekta telpās!

 

DALĪBA ĢIMENĒM PROGRAMMĀ IR BEZ MAKSAS! Taču ļoti svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties projektā! Tiek plānots arī rudenī veidot vienu grupu.

            Vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā un kuru bērni ikdienā saskaras ar iepriekšminētajām uzvedības grūtībām interesēties pie Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistēm : Lienīte Krūzīte- tālrunis: 28360077, lienite.kruzite@talsi.lv, Dace Ivanova- tālrunis: 26471166, dace.ivanova@talsi.lv .

Informācija par “Stop 4-7”-  https://pkc.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iniciativas-un-darba-grupas/programma-stop-4-7

Vecāku iesnieguma paraugs: Vecāku iesniegums dalībai programmā STOP 4-7

KOPĀ UZ CEĻA ESAM STIPRĀKI!

Informāciju sagatavoja: Talsu novada Izglītības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *