Pirmsskolu kontaktinformācija

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājsInformācija par iestādi
Talsu PII Sprīdītis
Akmeņu iela 8, Talsi, Talsu novads
63222003, 25611452, talsupiispriditis@talsi.lv
Ilze Solovjova
ilze.solovjova@talsi.lv.lv
Talsu PII Saulīte
Brīvības iela 10a, Talsi, Talsu novads
63222711, 26556607Daina Kalniņa
daina.kalnina@talsi.lv
Talsu PII Zvaniņš
Jaunā iela 1, Talsi, Talsu novads
63223278, 20210717,
talsupiizvanins@talsi.lv
Jana Kašlaja
jana.kaslaja@talsi.lv
Talsu PII Kastanītis
Krievraga iela 2, Talsi, Talsu novads
www.kastanitis.lv
25447488, 63222209,
fakss 63223009
talsupiikastanitis@talsi.lv
Inga Kārkliņa
inga.karklina@talsi.lv
Talsu PII Pīlādzītis
1.maija iela 28, Talsi, Talsu novads
63223747
talsupiipiladzitis@talsi.lv
Paula Lūse
paula.luse@talsi.lv
Pastendes PII Ķipars
Ozolu iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
63221230,
pastendespiikipars@talsi.lv
Dzintra Kudiķe-Vizbele
dzintra.kudike@talsi.lv
Valdemārpils PII Saulstariņš
Jaunā iela 1, Valdemārpils
63276635
valdemarpilspiisaulstarins@talsi.lv
Daiga Feldmane
daiga.feldmane@talsi.lv
Sabiles PII Vīnodziņa
Abavas iela 5, Sabile
29341409
sabilespiivinodzina@talsi.lv
Zane Cīrule
zane.cirule@talsi.lv
Laidzes PII Papardīte
"Bērnudārzs", Laidze,
Laidzes pagasts, Talsu novads
63221687, 29298991
laidzespiipapardite@talsi.lv
Solveiga Dāvidsone
solveiga.davidsone@talsi.lv
Laucienes PII Bitīte63291616, 28386721Ivika Zēberga
ivika.zeberga@talsi.lv
Vandzenes PII Zīlīte, Vandzenes pagasts, Talsu novads63225203, 29374232,
vandzenespiizilite@talsi.lv
Aija Vītola
aija.vitola@talsi.lv
Virbu sākumskola
Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads
63252386, 29121365
fakss 63252386,
virbusakumskola@talsi.lv
Sandra Bērziņa
sandra.berzina@talsi.lv
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
63291267, 26185617,
libagusakumskola@talsi.lv
Vēsma Gaiziņa
vesma.gaizina@talsi.lv
Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola"
Balgale, Balgales pagasts, Talsu novads
63254787, 26223228,
fakss 63239196
dursupespamatskola@inbox.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Stendes pamatskola, Nākotnes iela 3, Stende63274110; 25545656 stendespamatskola@talsi.lvElīna Vītola
elina.vitola@talsi.lv
Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Pūņas63222940, 26516870, punupamatskola@talsi.lvMonta Jēkabsone,
monta.jekabsone@talsi.lv