Piekļūstamības paziņojums

Talsu novada Izglītības pārvalde saskaņā Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietniveidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz tīmekļvietni www.tnip.lv.

Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne ww.tnip.lv daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.

Tīmekļa vietnes pieejamības paziņojuma izveidošanai tika izmantots noteikumu nr. 455. 2 pielikuma paraugs un MIT licencēts pārlūkprogrammas spraudnis Totally Automated Accessibility Scanner, kā arī sekots ieteikumiem WCAG 2.0 vadlīnijās AA līmeņa vienkāršotai tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanai (WebContentAccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0, vadlīnijas skatāmas angļu valodā https://www.w3.org/TR/WCAG20/).

Tīmekļa vietnes piekļūstamības prasību izvērtēšanas protokols (uz 23.12.2020., pēc noteikumu nr. 445. parauga) : TNIP pieklustamiba_2020

Tīmekļvietnes pieejamības analīze saskaņā ar WCAG 2.0 vadlīnijām.

Talsu novada Izglītības pārvaldes mājas lapa ir veidota uz WordPress.org piedāvātas mājas lapu izstrādes bāzes, un tajā ir izvietots teksts, attēli un video faili.

Uztveramība

 1. Teksta izmēru maiņa. Šajā tīmekļvietnē nav iestrādāta tuvināšanas iespēja, tādēļ rekomendējam teksta izmēru mainīt ar pārlūkprogrammas palīdzību. Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt, nospiežot Ctrl un “+” vai “- ” taustiņus. Vai arī turiet Ctrl taustiņu un ritiniet uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.
 2. Tīmekļvietnes teksta sadaļu kontrasts ir pietiekams. Šajā tīmekļvietnē nav iestrādāta iespēja lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas. Rekomendējam izmantot pārlūkprogrammām pievienojamus spraudņus, kas ļauj tīmekļvietnēm manuāli regulēt kontrastu. Šādi spraudņi pieejami visām lielākajām pārlūkprogrammām. 
 3. Lielākā daļa attēlu ir veidoti kā vizuāls papildinājums tekstam un satur to pašu vai mazāka apjoma informāciju kā teksts. Dažiem attēliem nav viegli uztverams alternatīvais teksts. Lielākā daļa attēlu ir kā vizuāls papildinājums, kas nesniedz informāciju, bet ir tematiski. Tīmekļvietnē ievietotie video nesatur pilnas tekstveida alternatīvas, bet ir pieejami īsi apraksti.
 4. Tīmekļvietnē ievietotie video nav papildināti ar interpretāciju zīmju valodā.
 5. Patreiz tīmekļvietnē nav pieejama informācija “viegli lasīt” formātā. Šāda iespēja nākotnē jāizveido.
 6. Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām.

Darbināmība

 1. Tīmekļvietne ļauj iedzīvotājiem pārvietoties pa vietni, izmantojot datorpeli. Tā neļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Nepieciešams piplnveidot mājas lapu, lai būtu iespējams veikt pārvietošanot pa tīmekļvietni ar klaviatūras palīdzību.
 2. Visa informācija tīmekļvietnē ir nekustīga, tādēļ lietotājam ir pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar saturu. Ievietotos video iespējams apstādināt. Tīmekļvietnē nav izvietoti kustīgi baneri vai citi kustīgi objekti, kas varētu izraisīt lēkmes.

Saprotamība

 1. Tīmekļvietnē informācija ievietota latviešu valodā.
 2. Navigācijā tīmekļvietnē ievēroti vienoti principi informācijas izvietojumā.
 3. Tīmekļvietnē nav ievietoti lauki, kur lietotājam ievadīt informāciju, un sensitīvu datu aizsardzība vai kļūdu kontroles mehānisms nav nepieciešams.

Robustums

 1. Tīmekļvietne bez traucējumiem darbojas dažādās platformās, pārlūkprogrammās un ierīcēs, nodrošinot lietotāju informācijas pieejamības vajadzības un iespējas.

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi izglitibasparvalde@talsi.lv, norādot:

 • Saiti uz saturu (URL);
 • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
 • Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam.

Atsauksmēm un saziņai

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, aicinām sazināties ar mums telefoniski 26167895, pa e-pastu izglitibasparvalde@talsi.lv vai adresējot vēstuli Izglītības pārvaldei, Talsos, Kareivju iela 7, LV-3201.

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 2020. gada 29. decembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Inese Caune,

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

inese.caune@talsi.lv, 26167895