Pašnovērtējuma ziņojumi 2021./2022.

Pirmsskolas:

Rojas pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta zivtiņa”

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde_”Saulstariņš”

Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde_”Bitīte”

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”

Talsu pirmsskolas izglītība iestāde ” Pīlādzītis”

Rudes_pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”

Talsu pirmsskloas izglītības iestāde “Kastanītis”

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”_

Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”

Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde Ķipars

Laidzes_pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte”_

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde ” Saulīte”

Vispārizglītojošās skolas:
Rojas vidusskola

Mērsraga vidusskola

Pūņu pamatskola

Kolkas pamatskola_

Pastendes pamatskola

Dundagas vidusskola

Stendes pamatskola

Laucienes pamatskola

Upesgrīvas pamatskola

Virbu sākumskola

Talsu pamatskola

Lībagu sākumskola

Talsu 2. vidusskola

Sabiles pamatskola

Talsu Valsts ģimnāzija

Valdemārpils vidusskola

 

Profesionālās ievirzes skolas:

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Mērsraga Mūzikas un mākslas skola

Rojas Mūzikas un mākslas skola

Rojas Sporta skola

Sabiles Mūzikas un mākslas skola

Talsu Mākslas skola

Talsu Mūzikas skola

Talsu novada Sporta skola

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola