Pašnovērtējuma ziņojumi 2021./2022.

Pirmsskolas:

*Rojas pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta zivtiņa”

*Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

* Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde_”Saulstariņš”

*Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde_”Bitīte”

*Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”

*Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”

*Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”

*Talsu pirmsskolas izglītība iestāde ” Pīladzītis”

*Rudes_pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”

*Talsu pirmsskloas izglītības iestāde “Kastanītis”

*Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”_

*Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa”

*Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde Ķipars

*Laidzes_pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte”_

*Talsu pirmsskolas izglītības iestāde ” Saulīte”

Vispārizglītojošās skolas:
*Rojas vidusskola

* Mērsraga vidusskola

*Pūņu pamatskola

*Kolkas pamatskola_

*Pastendes pamatskola

*Dundagas vidusskola

*Stendes pamatskola

*Laucienes_pamatskola

*Upesgrīvas pamatskola

*_Virbu_sākumskola

*Talsu pamatskola

*Libagu sākumskola

*Talsu 2. vidusskola

*Sabiles pamatskola

*Talsu Valsts ģimnāzija

*Valdemārpils vidusskola

 

Profesionālās ievirzes skolas:

*Dundagas Mākslas un mūzikas skola

*Mērsraga Mūzikas un mākslas skola

*Rojas Mūzikas un mākslas skola

*Rojas Sporta skola

*Sabiles Mūzikas un mākslas skola

*Talsu Mākslas skola

*Talsu Mūzikas skola

*Talsu novada Sporta skola

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola