ZIŅA vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā

Aktuāla informācija vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot savu darbu vasaras periodā, APRĪĻA MĒNESĪ ( no 04.04.-22.04.2022.) veic vecāku aptauju , lai uzzinātu bērnu skaitu, kuriem būs nepieciešamība apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.             Iepriekšējo  gadu apkopotā informācija un izanalizētais […]

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdz 19. aprīļa plkst.17.00 finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2022. gadā. 

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdz 19. aprīļa plkst.17.00 finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2022. gadā. Pieteikties var Talsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes un Talsu novada pašvaldībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.Noteikumu mērķis ir radīt vienotu pieeju nometņu finansēšanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, […]

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”             Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Talsu novada Izglītības pārvalde un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki ir izveidojuši 10 cilvēku speciālistu komandu un  iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Talsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu.             Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā […]