Ikgadējā pavasara sporta diena 6-7 gadus jauniem bērniem no Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm

13.04.2023. plkst.10.00 Talsu sporta hallē  NOTIKS IKGADĒJĀ NĀKAMOS SKOLĒNU NO TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM   SPORTA DIENA  Visus bērnu sagaidīs SPORTISKAIS DRAUGS , bet kurš tas būs? Mini nu! Esmu zaļi apaļš, esmu jautrs, brāļi ir man vesels bars! Putni mani meklē aši, bet es dobe slēpjos braši!  Katrai sporta komanda jāpagatavo vai jāuzzīmē […]

Pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023 Kuldīgā “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā”

15.03.2023. Kuldīgā notiks pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023 “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā” Pieteikšanās pie mācību jomu koordinatoriem vai Izglītības pārvaldē pie Lienītes Krūzītes ( lienite.kruzite@talsi.lv, tel. 26487931) Darba kārtība: Forums_planota_dienas_kartiba_15_03_23(2) Izbraukšana uz pedagogu pieredzes forumu Kuldīgā 15.martā plkst.8.15 no Talsu sporta nama laukuma.

Aktuāla informācija vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā

Pamatojoties uz Talsu domes 28.02.2023. lēmumu 64 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbību vasaras periodā” Lēmums:TND_28.02.2023._lemums_Nr.64_uz_23.02.2023.par_PII_darbu_vasaras_perioda 03.03.2023. izdots rīkojums Nr. TNPCA/23/4-4/50/RSJ “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2023. gada vasaras periodā” Vēršam uzmanību, ka tikai  Mērsraga PII “Dārta” un Kolkas pamatskolas […]