Aktuāla informācija vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā

Pamatojoties uz Talsu domes 28.02.2023. lēmumu 64 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbību vasaras periodā” Lēmums:TND_28.02.2023._lemums_Nr.64_uz_23.02.2023.par_PII_darbu_vasaras_perioda 03.03.2023. izdots rīkojums Nr. TNPCA/23/4-4/50/RSJ “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2023. gada vasaras periodā” Vēršam uzmanību, ka tikai  Mērsraga PII “Dārta” un Kolkas pamatskolas […]

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise 2022./2023. mācību gadā

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 2022./2023. mācību gadā ir realizēti divi jaunatnes iniciatīvu projekti. Biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Valdemārpils vidusskolu no 2022. gada jūnija līdz septembrim īstenoja projektu “Visi kopā!”. Biedrība “A-vision” sadarbībā ar Talsu pamatskolu no […]

Talsu PII ”Saulīte” vadītājas vietniece Eva Vitone piedalās Eiropas Sports Visiem spēlēs Italijā

No 24.-28.septembrim Talsu PII”Saulīte”skolotāja Eva Vitone tika uzaicināta no Latvijas Tautas sporta asociācijas piedalīties Perugia-Italy EuFest TAFISA. Kā raksta LTSA- mūsu enerģiskās, kreatīvās un aktīvās Latvijas Veselības sporta nedēļas koordinatores, kuras organizē Veselības nedēļas pasākumus 10 gadu garumā, ceļo uz Perudžu, lai piedalītos TAFISA Eiropas Sports Visiem spēlēs un prezentētu dažādas aizraujošas modernas un tradicionālas […]