Interešu izglītības sadales komisija

Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija ir Talsu novada domes izveidota patstāvīga komisija, kas nodrošina valsts budžeta mērķdotācijas sadali, kas paredzēt interešu izglītības finansēšanai. Komisija vērtē interešu izglītības pulciņu darbu (pamatojoties uz Talsu novada BJC veiktās analīzes rezultātiem), nosaka prioritātes, izskata sūdzības un sadala piešķirto mērķdotāciju pedagogu atalgojumam.

Komisijas nolikums

Interešu izglītības mērķdotācijas sadale 2014./15.m.g.:

  • 2014./15.m.g. 1.semestris
  • 2014./15.m.g. 2.semestris