Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
 • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un interešu izglītības iestāde “Dziesmu skola”. Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem metodiskā pārraudzībā arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde īsteno pašvaldības funkcijas pieaugušo izglītībā.


IZGLĪTĪBAS_PĀRVALDES_NOLIKUMS

AmatsVārds uzvārdsKabinetsTālrunis, epasts
VadītājsUldis Katlaps408 29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Vadītāja vietniece
(vispārizglītojošās izglītības iestādes)
Rudīte Blāze40926167895
rudite.blaze@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(karjeras atbalsts, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, tālākizglītība, pedagogu izglītība un kvalifikācija, pedagogu mācīšanas un mācīšanās atbalsts)
Lienīte Krūzīte40226487931
lienite.kruzite@talsi.lv
Izglītības darba speciālists (atbalsts izglītojamiem, bērnu tiesību aizsardzība, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes)Vēsma Gaiziņa40426185617
vesma.gaizina@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(pirmsskolas izglītības iestādes, bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestāžu rindā)
Dace Ivanova40326471166
dace.ivanova@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste (pieaugušo izglītība un savstarpējie norēķini)Anita Āboliņa40427897759
anita.abolina@talsi.lv
LietvedeIna Staprāne401ina.staprane@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv
28360077


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība (Talsu novada Izglītības pārvalde)
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90009113532
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV49UNLA0028700130033
 • a/s CITADELE banka, kods: PARXLV22
  Konts: LV85PARX0012750880002
 • a/s Swedbanka, kods: HABALV22
  Konts: LV79HABA0001402059015
 Ziedojuma konts:
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV11UNLA0028700142066