Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
 • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un interešu izglītības iestāde “Dziesmu skola”. Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem metodiskā pārraudzībā arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde īsteno pašvaldības funkcijas pieaugušo izglītībā.


IZGLĪTĪBAS_PĀRVALDES_NOLIKUMS

AmatsVārds uzvārdsKabinetsTālrunis, epasts
VadītājsUldis Katlaps406 29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Vadītāja vietniece
(vispārizglītojošās izglītības iestādes)
Inese Caune40526167895
inese.caune@talsi.lv
Izglītības darba speciālists
(izglītības kvalitāte - vispārizglītojošās skolas)
Jānis Rožlapa40527584015, janis.rozlapa@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(pieaugušo izglītība, interešu izglītība un savstarpējie norēķini)
Anita Āboliņa41027897759
anita.abolina@talsi.lv
Izglītības darba speciālists
(izglītības kvalitāte - pirmsskolas izglītības iestādes un profesionālās ievirzes skolas)
Vēsma Gaiziņa41026185617
vesma.gaizina@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(pirmsskolas izglītības iestādes, bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestāžu rindā)
Dace Ivanova41126471166
dace.ivanova@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(bērnu tiesību aizsardzība un atbalsts)
Baiba Purlica41128664996, baiba.purlica@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(mācību jomu sadarbība)
Lienīte Krūzīte41226487931
lienite.kruzite@talsi.lv
LietvedeIna Staprāne413ina.staprane@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv
28360077


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība (Talsu novada Izglītības pārvalde)
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90009113532
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV49UNLA0028700130033
 • a/s CITADELE banka, kods: PARXLV22
  Konts: LV85PARX0012750880002
 • a/s Swedbanka, kods: HABALV22
  Konts: LV79HABA0001402059015
 Ziedojuma konts:
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV11UNLA0028700142066