Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • vispārējās izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
  • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un interešu izglītības iestāde “Dziesmu skola”. Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem metodiskā pārraudzībā arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde īsteno pašvaldības funkcijas pieaugušo izglītībā.


IZGLĪTĪBAS_PĀRVALDES_NOLIKUMS

AmatsVārds uzvārdsKabinetsTālrunis, epasts
VadītājsUldis Katlaps408 29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Vadītāja vietniece, galvenā speciāliste pedagoģijāInese Caune40426167895,
inese.caune@talsi.lv
Izglītības metodiķeLienīte Krūzīte40226487931
lienite.kruzite@talsi.lv
Galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumosVakance409uldis.katlaps@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv
Speciāliste pirmsskolas darba jautājumosDace Ivanova40326471166
dace.ivanova@talsi.lv
Lietvedības pārzine
(pirmsskolas izgl.iestāžu audzēkņu reģistrācija un uzskaite)
Anita Āboliņa111 (2. korpuss)63224038
anita.abolina@talsi.lv
Lietvedības pārzineIna Staprāne401
ina.staprane@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība (Talsu novada Izglītības pārvalde)
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90009113532

a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

a/s CITADELE banka, kods: PARXLV22
Konts: LV85PARX0012750880002

a/s Swedbanka, kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0001402059015

 Ziedojuma konts:

a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV11UNLA0028700142066