Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
 • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un interešu izglītības iestāde “Dziesmu skola”. Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem metodiskā pārraudzībā arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde īsteno pašvaldības funkcijas pieaugušo izglītībā.


IZGLĪTĪBAS_PĀRVALDES_NOLIKUMS

AmatsVārds uzvārdsKabinetsTālrunis, epasts
VadītājsUldis Katlaps408 29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Vadītāja vietniece
(skolu un profesionālās ievirzes izglītība)
Inese Caune40926167895,
inese.caune@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(karjeras atbalsts, pedagogu metodiskā darbība)
Lienīte Krūzīte40226487931
lienite.kruzite@talsi.lv
Izglītības darba speciālists (atbalsts izglītojamiem, bērnu tiesību aizsardzība)Vēsma Gaiziņa404vesma.gaizina@talsi.lv
Izglītības darba speciāliste
(pirmsskola)
Dace Ivanova40326471166
dace.ivanova@talsi.lv
LietvedeAnita Āboliņaanita.abolina@talsi.lv
LietvedeIna Staprāne401ina.staprane@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv
28360077


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība (Talsu novada Izglītības pārvalde)
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90009113532
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV49UNLA0028700130033
 • a/s CITADELE banka, kods: PARXLV22
  Konts: LV85PARX0012750880002
 • a/s Swedbanka, kods: HABALV22
  Konts: LV79HABA0001402059015
 Ziedojuma konts:
 • a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
  Konts: LV11UNLA0028700142066