Speciālā izglītība

Talsu novadā īr 2 speciālās izglītības iestādes – Upesgrīvas internātpamatskola un PII Kastanītis.

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs
Laucienes pamatskola
Lauciene,Laucienes pag., Talsu novads
632 91080, 22026016
laucienespamatskola@talsi.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv

Talsu PII Kastanītis
Krievraga iela 2, Talsi, Talsu novads
www.kastanitis.lv
25447488, 63222209,
fakss 63223009
talsupiikastanitis@talsi.lv
Inga Kārkliņa
inga.karklina@talsi.lv
 
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
63291267, 26185617,
libagusakumskola@talsi.lv
Vēsma Gaiziņa
vesma.gaizina@talsi.lv
Stendes pamatskola, Nākotnes iela 3, Stende63274110; 25545656 stendespamatskola@talsi.lvElīna Vītola
elina.vitola@talsi.lv
Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Pūņas63222940, 26516870, punupamatskola@talsi.lvMonta Jēkabsone,
monta.jekabsone@talsi.lv

Vairākās Talsu novada izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas, kurās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām (mācīšanās grūtībām (kods 21015611) vai garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) ) tiek integrēti klasē kopā ar vispārējās pamatizglītības skolēniem.

Informācija par Talsu novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju un dokumentācija

Speciālās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī dažādi metodiskie ieteikumi un mācību līdzekļi

Metodiskie materiāli speciālajā izglītībā

Atbalsta pasākumi speciālajā izglītībā

Citas aktualitātes speciālajā izglītībā