Speciālā izglītība

Talsu novadā īr 2 speciālās izglītības iestādes – Upesgrīvas internātpamatskola un PII Kastanītis.

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs
Laucienes pamatskola
Lauciene,Laucienes pag., Talsu novads
632 91080, 22026016
laucienespamatskola@talsi.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Rojas vidusskola
Zvejnieku iela 7, Rojas, Rojas pagasts
63291526, 29777814
rojasvidusskola@talsi.lv
Santa Veide
santaveide1@gmail.com
Mērsraga vidusskola
Skolas iela 8, Mērsrags,
Mērsraga pagasts
63237841, 29278672
mersrags.vidusskola@talsi.lv
Ilze Indruškeviča
ilze.indruskevica@talsi.lv

Talsu PII "Kastanītis",
Krievraga iela 2, Talsi, Talsu novads
25447488, 63222209,
fakss 63223009
talsupiikastanitis@talsi.lv
Inga Kārkliņa
inga.karklina@talsi.lv
 
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
26396227 , 27641191,
libagusakumskola@talsi.lv
direktores p.i. Evija Krūkle
evija.krukle@talsi.lv
Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Pūņas63222940, 26516870, punupamatskola@talsi.lvMonta Jēkabsone,
monta.jekabsone@talsi.lv
Dundagas PII “Kurzemīte”, Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts63232265, 29245414, dundagaspiikurzemite@talsi.lvRudīte Baļķīte, rudite.balkite@talsi.lv
Mērsraga PII “Dārta”, Lielā iela 3, Mērsraga pagasts63235651, 26124788, mersragapiidarta@talsi.lvDina Spunde, dina.spunde@talsi.lv
Rojas PII “Zelta zivtiņa”, Talsu 16, Roja, Rojas pagasts63260291, rojaspiizeltazivtina@talsi.lvEva Kārkliņa, eva.karklina@talsi.lv
Rudes PII "Saulespuķe", Rude, Rojas pagasts63269046, 26213059, rudespiisaulespuke@talsi.lvLinda Kleinberga, linda.kleinberga@talsi.lv

Vairākās Talsu novada izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas, kurās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām (mācīšanās grūtībām (kods 21015611) vai garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) ) tiek integrēti klasē kopā ar vispārējās pamatizglītības skolēniem.

Informācija par Talsu novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju un dokumentācija

Speciālās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī dažādi metodiskie ieteikumi un mācību līdzekļi

Metodiskie materiāli speciālajā izglītībā

Atbalsta pasākumi speciālajā izglītībā

Citas aktualitātes speciālajā izglītībā