Speciālā izglītība

Talsu novadā īr 2 speciālās izglītības iestādes – Upesgrīvas internātpamatskola un PII Kastanītis.

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs
Laucienes pamatskola
Lauciene,Laucienes pag., Talsu novads
63291080, 22026016, 22026016
laucienespamatskola@talsi.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Rojas vidusskola
Zvejnieku iela 7, Rojas, Rojas pagasts
63291527, 29777814
rojasvidusskola@talsi.lv
Santa Veide
santaveide@talsi.lv
Mērsraga vidusskola
Skolas iela 8, Mērsrags,
Mērsraga pagasts
63237841, 29278672
mersrags.vidusskola@talsi.lv
Ilze Indruškeviča
ilze.indruskevica@talsi.lv

Talsu PII "Kastanītis",
Krievraga iela 2, Talsi, Talsu novads
25447488, 63222209,
talsupiikastanitis@talsi.lv
Inga Kārkliņa
inga.karklina@talsi.lv
Mērsraga PII "Dārta",
Lielā iela 3, Mērsraga pagasts
63235865, 26124788
mersragapiidarta@talsi.lv
Dina Spunde
dina.spunde@talsi.lv
Virbu sākumskola
Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads
63252386, 29121365
fakss 63252386,
virbusakumskola@talsi.lv
Sandra Bērziņa
sandra.berzina@talsi.lv
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
26396227 , 26396227
libagusakumskola@talsi.lv
Solveiga Dāvidsone
solveiga.davidsone@talsi.lv
Stendes pamatskola, Nākotnes iela 3, Stende63274110; 25545656 stendespamatskola@talsi.lvElīna Vītola
elina.vitola@talsi.lv
Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Pūņas63222940, 26516870, punupamatskola@talsi.lvMonta Jēkabsone,
monta.jekabsone@talsi.lv

Vairākās Talsu novada izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas, kurās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām (mācīšanās grūtībām (kods 21015611) vai garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) ) tiek integrēti klasē kopā ar vispārējās pamatizglītības skolēniem.

Informācija par Talsu novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju un dokumentācija

Speciālās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī dažādi metodiskie ieteikumi un mācību līdzekļi

Metodiskie materiāli speciālajā izglītībā

Atbalsta pasākumi speciālajā izglītībā

Citas aktualitātes speciālajā izglītībā