Pirmsskolas izglītības iestāžu rindas

Talsu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr.15 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (ar grozījumiem 16.05.2017., kuri spēkā no 26.05.2017.).

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi elektroniski latvija.lv vidē, tad to iespējams izdarīt šeit.

CIENĪJAMIE VECĀKI! 

Bērnu reģistrācija uz Talsu pilsētas pirmsskolas iestādēm notiek Talsos, Kareivju ielā 7.

Bērnu reģistrācija uz pagastu un pilsētu pirmsskolas iestādēm sava pagasta vai pilsētas tuvākajā pirmsskolas iestādē pie iestādes vadītāja.

 

DARBA LAIKS

bērnu reģistrēšanai uz TALSU PILSĒTAS pirmsskolas izglītības iestādēm:

PIRMDIEN – 8:00 – 15:00

OTRDIEN, CETURTDIEN, PIEKTDIEN – 8:00 – 17:00

pusdienas pārtraukums – 12:00 – 13:00

Talsu novada pašvaldības administratīvā centra

I korpusā, Talsu novada Izglītības pārvaldē 4.stāvā 403.kabinetā

PIRMDIEN – 15:00-18:00

TREŠDIEN – 15:00-18:00

Talsu novada pašvaldības administratīvā centra

II korpusā 1.stāvā 111.kabinetā

Atbildīgā darbiniece Anita Āboliņa (tel. 63224038, anita.abolina@talsi.lv)

Dace Ivanova (tel. 26471166 dace.ivanova@talsi.lv)

Pirmsskolas rindu reģistrs skatāms –  http://www.tnip.lv un www.talsi.lv;