Pirmsskolas izglītība

Talsu novadā ir 11 pirmsskolas izglītības iestādes un 5 skolas ar pirmsskolas izglītības grupām (Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle, Lībagu sākumskola, Virbu sākumskola, Pūņu pamatskola un Stendes pamatskola). PII Kastanītis ir speciālā izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni ar speciālajām vajadzībām.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu (aukles pakalpojumi) sniegšanas nosacījumi Talsu novadā:

    • Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns, saskaņā ar Talsu novada domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību, reģistrēts 1. reģistra rindā uz kādu no novada pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnam nav piedāvāta vieta attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē;
    • Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;
    • Līdzfinansējuma apmērs 2021.gadā – 9,27 EUR/dienā