Godina Talsu novada izcilākos pedagogus

“Skolas svarīgākā parādība, pamācošākais priekšmets, dzīvākais piemērs skolēnam ir pats skolotājs. Viņš ir personificēta mācīšanas metode, pats izglītības principa iemiesojums.”

                                                                                                                                 A.Dīstervegs

Šā gada 23. septembrī Pastendes kultūras namā tika godināti Talsu novada pašvaldības konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” laureāti 2021./2022. mācību gadā un tika pasniegtas piemiņas veltes 84 pedagogiem par izciliem skolēnu un izglītojamo sasniegumiem vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā.

Atzinību par izglītojamo izcilu sagatavošanu centralizētajiem eksāmeniem saņēma Santai Krūmiņai un Allai Ankmanei (Talsu Kristīgā vidusskola), Andrai Grīvānei un Intai Freivertei (Dundagas vidusskola), Aijai Balodei (Talsu Valsts ģimnāzija).

Balvas nominācijā „Par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošajā skolā”  saņēma Sandra Eisaka (Talsu novada vidusskola), Līva Irbe (Dundagas vidusskola), Hardija Vēmane (Valdemārpils vidusskola), Zane Alkšbirze (Mērsraga vidusskola), Ināra Bikše (Talsu 2. vidusskola), Guntars Ēcis (Talsu Valsts ģimnāzija), Madara Bērziņa (Talsu pamatskola). Apbalvojumus saņēmušie pedagogi nebaidās no izaicinājumiem un allaž meklē, kā mācību procesu padarīt vēl interesantāku un bērniem saistošāku, pasaules tendencēm atbilstošu. Lai arī tas pedagogam nereti nozīmē papildu darbu, tomēr tas nav šķērslis šo skolotāju ideju īstenošanai.

Balvas nominācijā „Par izcilu pedagoģisko darbu pirmsskolas izglītībā” saņēma  Edīte Gruzīte-Gruze (Valdemārpils PII „Saulstariņš”), Inese Veinberga (Dundagas PII „Kurzemīte”), Madara Čulkstāne (Talsu PII „Pīlādzītis”), Zane Pudure (Talsu PII „Sprīdītis”) un Aija Krūmiņa (Talsu PII „Zvaniņš”). Šie pedagogi ārpus ierastā ikdienas darba labprāt piedalās dažādos projektos un konkursos, tā attīstot bērnos radošās prasmes un uzdrīkstēšanos, izstrādā jaunus darba materiālus un jaunas darba metodes un labprāt dalās pieredzē ar citiem.

Balvas nominācijā „Par izcilu klases audzinātāja darbu” saņēma Iveta Zeļģe (Laucienes pamatskola), Irina Statņuka (Talsu 2. vidusskola) un Dina Alkšbirze (Talsu Valsts ģimnāzija). Skolotājas vienmēr ir uz sadarbību vērstas, piedāvā bērniem papildu aktivitātes un psihoemocionālo atbalstu sarežģītās situācijās, organizē dažādus pasākumus gan bērniem, gan vecākiem, gan kolēģiem.

Balvas nominācijā „Par izcilu pedagoģiskā darba debiju” saņēma Agnese Krauze (Talsu 2. vidusskola), Krišjānis Roze (Talsu Valsts ģimnāzija) un Sindija Stanke Ratniece (Kolkas pamatskola). Pedagogi apliecinājuši ieinteresētību savā profesijā, apvienojot atbilstošas cilvēciskās īpašības ar pedagoga profesionalitāti.

Kopā tika apbalvoti 106 pedagogi no 24 Talsu novada izglītības iestādēm.

    

Talsu novada izglītības pārvalde, foto – Edgars Lācis

https://talsunovads.lv/zinas/izglitiba/godina-talsu-novada-izcilakos-pedagogus/

Izcilākie pedagogi_2022 septembris

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.