ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu gan klātienes, gan attālināto mācību laikā turpina īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības.

Līdz 2021. gada 31. maijam projektā atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Sākot no 2021. gada 1. septembra, atbalstu projektā var saņemt 1.-12. klases skolēni, kuriem tas ir nepieciešams. Projekta īstenošanas laiks ir pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim.

2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī 11  Talsu novada skolas īsteno 121 individuālā atbalsta plānu izglītojamiem. 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī individuālā atbalsta plānus gatavojas izstrādāt vēl divas Talsu novada izglītības iestādes. Skolēniem ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalstu sevis motivēšanai, savu resursu apzināšanai, laika plānošanai, kā arī ekonomisko atbalstu. Konsultācijas notiek klātienē, pedagogam tiekoties un darbojoties ar izglītojamo, un nepieciešamības gadījumā attālināti tiešsaistē. Visas īstenotās aktivitātes ir vērstas uz to, lai mazinātu risku izglītojamajiem pirms laika pamest mācības.

Projekta īstenošanai novembrī un decembrī Talsu novads saņem papildus finansējumu. Projekta papildus finansējumu izmanto arī tās izglītības iestādes, kuras līdz šim projektā nebija piedalījušās. Periodā no 8. novembra līdz 17. decembrim papildus piešķirto finansējumu izmanto 13 Talsu novada izglītības iestādes. Pedagogi sniedz individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kuriem ir individuālā atbalsta plāns projektā, un līdz šim projektā neiekļautiem izglītojamajiem, kuriem ir vajadzīgas individuālās konsultācijas.

Projekta ietvaros īstenojam divus jaunatnes iniciatīvu projektus, kas ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupā esošo izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.  Abu projektu īstenošanas termiņi pagarināti līdz decembrim, lai jaunieši varētu tikties un darboties kopā, īstenojot saistošas, personību pilnveidojošas un motivējošas aktivitātes.

Izvērtējot paveikto, atzīstam, ka sniegtais individuālais atbalsts lielākajā daļā gadījumu ir uzlabojis situāciju un mazinājis mācību pamešanas risku.

Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

25.11.2021.

Projekta koordinatore Vēsma Gaiziņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *