Kategorija: Aktualitātes

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ATKĀRTOTI izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietu.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” (reģ. Nr. 9000911532) izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietu. 1 amata likme noteikts laiks. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” aicina darbā aktīvas, radošas pirmsskolas izglītības skolotājas. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.Ja, […]

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ATKĀRTOTI izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amata vietu.

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” ( Reģ. Nr. 9000911532) izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amata vietu. 0.6 amata likme nenoteikts laiks. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” aicina darbā aktīvu, radošu pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem […]

ESF projekta“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, arī attālināto mācību laikā, īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.  2020./2021. mācību gada otrajā semestrī tika izstrādāti un īstenoti 90 individuālā atbalsta plāni izglītojamiem sešās novada skolās.  Skolēniem bija iespēja saņemt […]

Šodien tiek izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

30.jūnijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 16000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens.  Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14229, matemātikā – 14376, […]

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”aicina darbā izglītības psihologu

Talsu novada pašvaldības Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” aicina pieteikties kandidātus izglītības psihologa vakancei uz nenoteiktu laiku Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju var kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem. Darba pienākumi: Sniegt psiholoģisko atbalstu izglītojamajiem; Labāku rezultātu sasniegšanai, […]