Izcilāko izglītojamo godināšanas pasākums

2022.gada 8. jūnijā plkst.14:00 Talsu Tautas namā Talsu novada pašvaldība un Talsu novada Izglītības pārvalde rīko Talsu novada izcilāko izglītojamo vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā godināšanas pasākumu. Izcilnieki: Izcilnieki _2022 jūnijs

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. Sākot no 2021. gada 1. septembra, atbalstu projektā saņem ne tikai 5.-12. klases skolēni, bet arī 1.-4. klases skolēni. Projekta īstenošanas laiks ir pagarināts par 12 mēnešiem, un […]

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”             Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Talsu novada Izglītības pārvalde un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki ir izveidojuši 10 cilvēku speciālistu komandu un  iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Talsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu.             Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā […]

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. gada aprīlī noslēdzās jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kurā piedalījās septiņi pretendenti. 2022. gadā projektus īstenos divas biedrības. Biedrība “Latvijas Mazpulki” īstenos projektu “Visi kopā!” sadarbības […]

Talsu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotāju konference “Dārgumu lāde pirmsskolas un sākumskolas izglītībā ”

Talsu novada pirmsskolas un sākumskolas skolotāju konference “Dārgumu lāde pirmsskolas un sākumskolas izglītībā ” 2022. gada 6. jūnijā Talsu Valsts ģimnāzijā DARBA KĀRTĪBA 9:00 – 9:30     Dalībnieku reģistrēšanās 9:30 – 9:50     Konferences atklāšana 9:50 – 10:10    “Pirmsskolēns uzsāk skolas gaitas” Talsu PII “Sprīdītis” skolotāja Zane Pudure  un Talsu 2. vidusskolas skolotāja Dana Laukšteina 10:10 – […]