Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise 2022./2023. mācību gadā

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 2022./2023. mācību gadā ir realizēti divi jaunatnes iniciatīvu projekti. Biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Valdemārpils vidusskolu no 2022. gada jūnija līdz septembrim īstenoja projektu “Visi kopā!”. Biedrība “A-vision” sadarbībā ar Talsu pamatskolu no […]

Talsu novada 2022./2023.mācību gada izcilāko izglītojamo godināšana

Labi izglītotam prātam vienmēr būs vairāk jautājumu nekā atbilžu. /Helēns Kellers/  2023.gada 31. maijā plkst.13:00 Talsu 2. vidusskolā Talsu novada 2022./2023.mācību gada izcilāko izglītojamo vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā godināšanas pasākums Labi izglītotam prātam vienmēr būs vairāk jautājumu nekā atbilžu Izcilākie izglītojamie_ 2023 goda raksti

Nu es neesmu vairs mazs, es jau iešu skolā!

Ābece un burtnīcas Pirmās klases solā! Nu es neesmu vairs mazs, Es jau eju skolā!   Acis raugās grāmatā, Rokas glāsta vāku: Tagad tu man būsi tā Kas dos prasmi, māku!   Vienmēr tevi ņemšu līdz Tā kā mīļu draugu. Tev man tagad jāpalīdz, Lai vēl lielāks augu!                  J.Osmanis   Ir klāt izlaidumu laiks! […]

Ikgadējā pavasara sporta diena 6-7 gadus jauniem bērniem no Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm

13.04.2023. plkst.10.00 Talsu sporta hallē  NOTIKS IKGADĒJĀ NĀKAMOS SKOLĒNU NO TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM   SPORTA DIENA  Visus bērnu sagaidīs SPORTISKAIS DRAUGS , bet kurš tas būs? Mini nu! Esmu zaļi apaļš, esmu jautrs, brāļi ir man vesels bars! Putni mani meklē aši, bet es dobe slēpjos braši!  Katrai sporta komanda jāpagatavo vai jāuzzīmē […]