Aktuāla informācija vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā

Pamatojoties uz Talsu domes 28.02.2023. lēmumu 64 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbību vasaras periodā”

Lēmums:TND_28.02.2023._lemums_Nr.64_uz_23.02.2023.par_PII_darbu_vasaras_perioda

03.03.2023. izdots rīkojums Nr. TNPCA/23/4-4/50/RSJ “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2023. gada vasaras periodā” Vēršam uzmanību, ka tikai  Mērsraga PII “Dārta” un Kolkas pamatskolas pirmsskolas grupas strādās visu vasaru, bet ar samazinātu grupu skaitu.

Rīkojums : TNP_Rikojums_PII_vasara_2023_

Vasaras mēnešu darba grafiks: TNP_Rikojuma_pielikums_PII_2023-2

Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot savu darbu vasaras periodā, APRĪĻA MĒNESĪ  veiks vecāku aptauju , lai uzzinātu bērnu skaitu, kuriem būs nepieciešamība apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.

Iepriekšējo  gadu apkopotā informācija un izanalizētais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras darbs liecina par to, ka vecāki piesaka bērnus, bet iestāde netiek apmeklēta. Neprecīzie dati apgrūtina  darba plānošanu iestādē.

 Lūgums vecākiem, piesakot bērnu vasaras mēnešos uz pirmsskolas iestādi, to darīt atbildīgi.

Vasaras periodā visas pirmsskolas izglītības iestādes strādās ar samazinātu grupu skaitu. 

Vecāki, kuri būs pieteikuši bērnus vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam , slēgs līgumu no 15.05.-18 .05.2023.(ieskaitot) ar iestādi, kuru apmeklēs.

Aicinām iepazīties ar 28.03. 2023. Nr.72 Talsu domes lēmumu “Par ēdināšanas izmaksu segšanu Talsu novada izglītības iestāžu izglītojamiem” kur noteikts, ka ēdināšanas izmaksas bērniem, kuri apgūst 6-gadīgo apmācību (bērni, kas 1.septembrī uzsāks skolas gaitas) tiek segtas laika posmā no attiecīgā mācību gada 1. septembra līdz 31.maijam .Vasaras mēnešos vecāks sedz ēdināšanas izmaksas.

Saite uz noteikumiem:TND_28.02.2023._lemums_Nr.72_Lem_brivpusdienas

Atgādinām ka Talsu novada domes lēmums 27.01.2022. Nr. 7 “Par pirmsskolas izglītības programmas bērnu ēdināšanas maksas piemērošanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs ” nosaka:

1.Ēdināšanas maksa pilnā apmērā tiek piemērota par kavējuma pirmajām 3 dienām, izņemot:

  • bērna slimības laikā, par ko vecāks e-klasē paziņojis ne vēlāk kā pirmajā slimības dienā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apliecina ārsta izsniegta izziņa;
  • ja līdz iepriekšējās darba dienas plkst.16.00 iesniegts vecāku iesniegums vai kavējuma pieteikums e-klasē, kurā norādīts bērna prombūtnes laiks un iemesls.
  1. Ja vecāka parāds par ēdināšanu pārsniedz 2 (divu) pilnu mēnešu apmēru, pirmsskolas izglītības iestāde par to informē Sociālo dienestu.
  2. Talsu novada izglītības iestādēs vasaras periodā – par jūnija, jūlija, augusta mēnešiem, maksa par ēdināšanu bērniem, kuri nesaņem pašvaldības noteiktās ēdināšanas atlaides, tiek piemērota kā avansa maksājums 50 % apmērā par nākamo mēnesi.
  3. Ja bērns ir pieteikts vasaras periodā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bet to neapmeklē un vecāks par to nav ziņojis iestādei 1.punktā minētajā kārtībā, tiek piemērota ēdināšanas maksa pilnā apmērā par neapmeklēto, bet pieteikto apmeklējuma dienu.

 Saite uz noteikumiem: 27.01.2021.-lemums-Nr.7

 Ja rodas jautājumi interesēties pie savas iestādes vadītājas vai Talsu novada Izglītības pārvaldē

pie izglītības darba speciālistes ( pirmsskolas jautājumos) Daces Ivanovas- telefons: 26471166, dace.ivanova @talsi.lv, izglitibasparvalde@talsi.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *