Aktuāla informācija vecākiem, kuru bērni apmeklē Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādes un skolas ar pirmsskolas grupām.

  • Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot savu darbu vasaras periodā, veic vecāku aptauju, lai uzzinātu bērnu skaitu, kuriem būs nepieciešamība apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.

                Iepriekšējo  gadu apkopotā informācija un izanalizētais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras darbs liecina par to, ka vecāki piesaka bērnus, bet iestāde netiek apmeklēta. Neprecīzie dati apgrūtina  darba plānošanu iestādē.

 Lūgums vecākiem, piesakot bērnu vasaras mēnešos uz pirmsskolas iestādi, to darīt atbildīgi.

Vasaras periodā visas pirmsskolas izglītības iestādes strādās ar samazinātu grupu skaitu. 

          Vecāki, kuri būs pieteikuši bērnus vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam , slēgs līgumu 24.05.- 26.05.2021.(ieskaitot) ar iestādi, kuru apmeklēs.

Atgādinām , ka Talsu novada pašvaldības 10.12.2020. rīkojums Nr. 4-1e/435 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2021. gada vasaras periodā” norādīts, kurās Talsu pilsētas pirmsskolas iestādēs bērnus varēs pieteikt:

  • laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” slēgta, iestādē reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš”;
  • laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” slēgta, iestādē reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”;
  • laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” slēgta, iestādē reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”;
  • laika posmā, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” slēgta, iestādē reģistrētie bērni, apmeklē Talsu pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”;
  • rīkojuma 2.1.-2.4. punktā neminētajās pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrētie bērni laika posmā, kad pakalpojums netiek nodrošināts izglītības iestādē, kurā bērns reģistrēts, apmeklē to Talsu novada izglītības iestādi, kura attiecīgajā periodā nodrošina pakalpojumu.

Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums vasaras periodā var tikt atteikts, ja vecāki līdz š.g. 1. jūnijam nebūs nokārtojuši finansiālās saistības par iepriekšējo periodu ar pašvaldību par pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu.

    Aicinām iepazīties ar Talsu novada domes lēmumu 25.02.2021. Nr. 36 “par pirmsskolas izglītības programmas bērnu ēdināšanas maksas segšanas kārtību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Lēmuma 4. punkts nosaka : Ja vecāka parāds par ēdināšanu pārsniedz 2 (divu) pilnu mēnešu apmēru, pirmsskolas izglītības iestāde nenodrošina ēdināšanas pakalpojumu attiecīgajam bērnam un par to tiek informēts sociālais dienests un bāriņtiesa. Par to iestāde rakstveidā paziņo vecākiem.

Šī lēmuma 5. punkts nosaka, ka : Talsu novada izglītības iestādēs vasaras periodā – jūnija, jūlija, augusta mēnešos, maksa par bērna ēdināšanu tiek maksāta kā avansa maksājums 50% apmērā par nākamo mēnesi.

 Lēmuma 6. punkts nosaka: Ja bērns ir pieteikts vasaras periodā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bet to neapmeklē un vecāks par to nav ziņojis iestādei 3.punktā minētajā kārtībā, vecākam tiek piestādīts rēķins 50% apmērā no neapmeklēto, bet pieteikto apmeklējuma dienu ēdināšanas maksas, tai skaitā, bērniem, kuriem piešķirta pašvaldības apmaksāta ēdināšana.

(Ieturēto ēdināšanas maksu nevarēs pārvirzīt uz nākamo mēnesi un nevarēs atmaksāt)          

 Atgādinām, ja plānojat, ka bērns pirmsskolas iestādi neapmeklēs , par to Jums jāpaziņo  iepriekšējā dienā  līdz plkst.16.00 iesniedzot iesniegumu vai piesakot e-klasē.

Ar visu lēmuma saturu var iepazīties šeit: Talsu domes lēmums Nr.36 25.02.2021.

Ja rodas jautājumi griezieties pie savas iestādes vadītājas vai Talsu novada Izglītības pārvaldē pie speciālistes pirmsskolas jautājumos Daces Ivanovas- telefons: 26471166, dace.ivanova @talsi.lv, izglitibasparvalde@talsi.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *