Akreditācijas komisiju ziņojumi

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto visas Talsu novada vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta) skolas tiek akreditētas. Akreditāciju veic Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidotas akreditācijas ekspertu komisijas, kuru sastāvā tiek iekļauti eksperti no Latvijas skolām un par izglītību atbildīgajiem dienestiem.

Akreditācijas komisiju ziņojumi:

Vispārizglītojošās skolas:

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

Profesionālās izglītības programma Upesgrīvas internātpamatskolā