ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu gan klātienes, gan attālināto mācību laikā turpina īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. Līdz 2021. gada 31. maijam projektā atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Sākot […]

ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Talsu novadā

2021./2022.mācību gadā ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpina īstenot 5 pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā, Dundagas vidusskolā, Rojas vidusskolā, Mērsraga vidusskolā 7.-12.klašu skolēniem, Talsu pamatskolā, Pastendes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem. 2021./2022.mācību gadā Talsu novada Izglītības pārvalde pārņem Rojas novada domes 2017.gada 7.marta sadarbības līguma Nr.4.-8.3.3/26 tiesības […]

Talsu novada pedagogi piedalās Sākumskolas skolotāju konferencē

13. novembrī Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitāti, LU Fondu un LU SIIC organizēja Sākumskolas skolotāju metodiski praktisko konferenci „Mācām skolēnus domāt dziļāk „STEM skolā. Uzdrīkstos, domāju, radu!””. Konference notika tiešsaistē, pulcējot ap 90 Talsu novada pedagogu. Konference noritēja divās daļās un sastāvēja no interaktīvām lekcijām un darbnīcām. Konferences sākuma daļā dalībnieki kopīgi […]