Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise 2022./2023. mācību gadā

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 2022./2023. mācību gadā ir realizēti divi jaunatnes iniciatīvu projekti. Biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Valdemārpils vidusskolu no 2022. gada jūnija līdz septembrim īstenoja projektu “Visi kopā!”. Biedrība “A-vision” sadarbībā ar Talsu pamatskolu no […]

Atbalsta programma pirmsskolas vecuma bērniem “STOP 4-7”

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem – programma “STOP 4-7”             Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Talsu novada Izglītības pārvalde un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki ir izveidojuši 10 cilvēku speciālistu komandu un  iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Talsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu.             Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā […]

Ikgadējā pavasara sporta diena 6-7 gadus jauniem bērniem no Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm

13.04.2023. plkst.10.00 Talsu sporta hallē  NOTIKS IKGADĒJĀ NĀKAMOS SKOLĒNU NO TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM   SPORTA DIENA  Visus bērnu sagaidīs SPORTISKAIS DRAUGS , bet kurš tas būs? Mini nu! Esmu zaļi apaļš, esmu jautrs, brāļi ir man vesels bars! Putni mani meklē aši, bet es dobe slēpjos braši!  Katrai sporta komanda jāpagatavo vai jāuzzīmē […]

Pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023 Kuldīgā “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā”

15.03.2023. Kuldīgā notiks pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023 “Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā” Pieteikšanās pie mācību jomu koordinatoriem vai Izglītības pārvaldē pie Lienītes Krūzītes ( lienite.kruzite@talsi.lv, tel. 26487931) Darba kārtība: Forums_planota_dienas_kartiba_15_03_23(2) Izbraukšana uz pedagogu pieredzes forumu Kuldīgā 15.martā plkst.8.15 no Talsu sporta nama laukuma.

Aktuāla informācija vecākiem par Talsu novada pirmsskolas iestāžu darbu vasarā

Pamatojoties uz Talsu domes 28.02.2023. lēmumu 64 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbību vasaras periodā” Lēmums:TND_28.02.2023._lemums_Nr.64_uz_23.02.2023.par_PII_darbu_vasaras_perioda 03.03.2023. izdots rīkojums Nr. TNPCA/23/4-4/50/RSJ “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu 2023. gada vasaras periodā” Vēršam uzmanību, ka tikai  Mērsraga PII “Dārta” un Kolkas pamatskolas […]