Programma “STOP 4-7”

 Šā gada 21.jūlijā noslēdzās programmas “STOP 4-7” pirmās grupas darbs. Programma uzsāka darbu šā gada 19. maijā,  lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām.  Desmit nedēļu laikā 1x nedēļā no pulkst. 9:00-15:00  treneri tikās un darbojās dažādās aktivitātēs ar bērniem, notika 10 nodarbības  bērnu vecākiem un […]

Vakance Talsu novada Izglītības pārvaldē

Talsu novada Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vadītāja vietnieka amata vietu (uz noteiktu laiku – orientējoši līdz 2024.gada aprīlim) Talsu novada Izglītības pārvalde aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieku, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu precīzu Izglītības pārvaldes funkciju izpildi.  Ja […]

Izcilāko izglītojamo godināšanas pasākums

2022.gada 8. jūnijā plkst.14:00 Talsu Tautas namā Talsu novada pašvaldība un Talsu novada Izglītības pārvalde rīko Talsu novada izcilāko izglītojamo vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā godināšanas pasākumu. Izcilnieki: Izcilnieki _2022 jūnijs

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. gada aprīlī noslēdzās jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kurā piedalījās septiņi pretendenti. 2022. gadā projektus īstenos divas biedrības. Biedrība “Latvijas Mazpulki” īstenos projektu “Visi kopā!” sadarbības […]