Talsu novada pedagogu tiešsaistes konference 2021.gada 27.decembrī

Mācību stunda – kvalitatīva izglītības procesa pamats” Dienas kārtība 10.00                    Uzruna10.05 – 10.45        “Kas ir kvalitatīva mācību stunda? Skolotāja – praktiķa skatījums”, Inese Freimute, Dundagas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, mācīšanās konsultants – eksperts, latviešu valodas un literatūras skolotāja10.45 – 11.45        “Mācību stunda – skolotājam, skolēnam, stundas vērotājam. Dažādi skatu punkti”, Inga Pāvula, izglītības […]

Laucienes pamatskola aicina darbā VECĀKO PAVĀRU

DARBA APRAKSTS Galvenie pienākumi: • atbilstoša un augstvērtīga ēdiena pagatavošana , • ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu ievērošana, • ēdiena izsniegšana, • ikdienas ēdienkartes sastādīšana, • produktu pieņemšana, • darba vietas uzturēšana kārtībā Prasības: • vidējā profesionālā izglītība; • latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei; • pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus; • izprast un ievērot […]

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu gan klātienes, gan attālināto mācību laikā turpina īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. Līdz 2021. gada 31. maijam projektā atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Sākot […]

ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Talsu novadā

2021./2022.mācību gadā ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpina īstenot 5 pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā, Dundagas vidusskolā, Rojas vidusskolā, Mērsraga vidusskolā 7.-12.klašu skolēniem, Talsu pamatskolā, Pastendes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem. 2021./2022.mācību gadā Talsu novada Izglītības pārvalde pārņem Rojas novada domes 2017.gada 7.marta sadarbības līguma Nr.4.-8.3.3/26 tiesības […]