Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” izsludina konkursu uz logopēda amata vietu ( 1 amata likme).

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” (reģ. Nr. 9000911532) izsludina konkursu uz logopēda amata vietu ( 1 amata likme).

(1 amata likme uz nenoteiktu laiku).

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” aicina darbā aktīvu, radošu logopēdu. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.Ja, Jums, šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!

 Prasības pretendentēm (-iem):

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
 • Veikt logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu, atbilstoši izglītojamā vecumam, valodas traucējumiem un garīgās attīstības līmenim;
 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi;
 • Konsultēt izglītojamos, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem;
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes: 
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • Prasme strādāt komandā;

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu PII „Kastanītis”, Krievraga iela 2a, Talsu novads, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu PII „Kastanītis”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto logopēda amatu Talsu  PII „Kastanītis”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 2020. gada 11.augustam plkst.12:00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Darba alga  EUR 750,00 (bruto) par 1 likmi vai pēc MK noteikumiem Nr. 445

Iesniegumshttp://www.tnip.lv/wp-content/uploads/2020/07/iesniegums_logopēds_2020-kastanītis-1.doc

Nolikums http://www.tnip.lv/wp-content/uploads/2020/07/NOLIKUMS-3Kastanītis-iogopēds.docx

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *