Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2019.gadā

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdz 29.03.2019.plkst.12.00 finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2019.gadā.

Pieteikties var Talsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes un Talsu novada pašvaldībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.

Noteikumu mērķis ir radīt vienotu pieeju nometņu finansēšanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes un sekmētu nometņu darbības kvalitāti.

Lai saņemtu Finansiālo atbalstu, nometnes dalībniekiem jābūt bērniem vai jauniešiem, no kuriem vismaz ¾ deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvajā teritorijā vai mācās kādā no Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Iestāde, iesniedzot Pieteikumu, var pretendēt uz Finansiālo atbalstu bērnu un jauniešu dienas vai diennakts nometņu organizēšanai, ja:

 • nometne norisinās Talsu novadā (izņemot sporta profesionālās ievirzes nometnes),
 • nometnes ilgums ir no 3 (trīs) dienām/diennaktīm līdz 10 (desmit) dienām/diennaktīm,
 • dalībnieku skaits nometnē – ne mazāk kā 15 dalībnieki,
 • organizētu nodarbību laiks diennakts nometnē – ne mazāk kā 5 (piecas) stundas dienā.

Lai pieteiktos Finansiālajam atbalstam, Iestāde/NVO Izglītības pārvaldē iesniedz:

 • pieteikumu par nometņu organizēšanu (1.pielikums)
 • nometņu kopsavilkuma tāmi (2.pielikums),
 • nometņu vadītāja apliecības kopiju,
 • dalībnieku plānoto mērķgrupu,
 • NVO pieteikumam pievieno tāmi (3.pielikums) un NVO lēmumu par dalības maksas apstiprināšanu.
 • citus dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par plānoto nometni.

Iestāde/NVO, kas saņēmusi Finansiālo atbalstu, 20 darba dienu laikā pēc nometnes norises Izglītības pārvaldē iesniedz:

 • piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (4.pielikums);
 • nometnes saturisko atskaiti (5.pielikums) un dalībnieku sarakstu (6.pielikums).

Pieteikumu iesniegšana Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7 (1.korpuss, 4.stāvs) līdz 29.03.2019. plkst. 12.00.

Dokumentācija:

 • Noteikumi par nometņu finansēšanas kārtība
 • pieteikums par nometņu organizēšanu (1.pielikums)
 • nometnes kopsavilkuma tāme (2.pielikums)
 • izcenojuma aprēķins (3.pielikums) – NVO
 • piešķirtā finansējuma izlietojuma finanšu atskaite (4.pielikums);
 • nometnes saturiskā atskaite (5.pielikums)
 • dalībnieku saraksts (6.pielikums).
 • pieteikumu izvērtēšanas kritēriji (7.pielikums)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *