Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu

Aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni,  iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projekti ir vērsti uz skolēniem ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšanai un aktīvas līdzdalības veicināšanai ikdienas dzīvē. Atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)* ietvaros un 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019. gada 29. maijs, plkst.15.00 

Projektus var iesniegt

 INFORMATĪVIE MATERIĀLI

‌Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv

Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa koordinators:
Daiga Feldmane,
‌T. 63224008 vai 29417402 ‌e-pasts 
daiga.feldmane@talsi.lv
Talsu novada Izglītības pārvalde
Kareivju iela 7, Talsi , Talsu novads, LV3201, 405.kabinets

‌Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *