Skolēnu maršrutu autobusi un transporta biļešu apmaksa

          Saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 9.punktā minēto Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.”

         Šo noteikumu 10.punkts paredz, ka Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.”

         Talsu novada pašvaldībā 10.12.2015. pieņemti saistošie noteikumi Nr. 23 “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru 2.punktā paredzēts, ka papildus MK noteikumos minētajam Talsu novada pašvaldība sedz –  “2.Pašvaldība sedz izglītojamiem braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības izglītības iestādei un/vai atpakaļ, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports:

          2.1. Talsu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem 100% apmērā, ja izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas vai reģionālās nozīmes maršrutā;

         2.2. Talsu novadā deklarētajiem izglītojamiem 1 braucienam dienā līdz Talsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei vai atpakaļ.

         Ar noteikumiem varat iepazīties ŠEIT.

Talsu novada pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus lielākajā novada teritorijas daļā. Ar skolēnu pārvadājumu maršrutiem un autobusu kursēšanas laikiem varat iepazīties ŠEIT.