Profesionālā un pieaugušo izglītība

Talsu novadā atrodas PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība (agrākais Laidzes tehnikums/ Laidzes profesionālā vidusskola). Šī ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Talsu novada terotorijā.

Talsu novadā darbojas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC), kas koordinē/ organizē pieaugušo izglītības aktualitātes Talsu novadā.

PIC uzdevumi:

  • pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību novadā, veidojot sadarbības sistēmu ar novada pašvaldībām, dažādām iestādēm un organizācijām, ar citu novadu un republikas izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, kā arī ar ārvalstu izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, informācijas un pieredzes apmaiņai, un kopīgu projektu realizēšanai;
  •  veidot mērķtiecīgu pieaugušo izglītības pārvaldes un piedāvājuma stratēģiju novadā;
  •  organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai, kā arī koordinēt to īstenošanu;
  • informēt iedzīvotājus par pieaugušo izglītību;
  • organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību programmas, sagatavojot pieaugušo izglītotājus, nodrošinot mācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  • nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu mēdijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām.
Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs Informācija par iestādi
PIKC Rīgas Valsts tehnikums Laidzes teritoriālā struktūrvienība
Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads
63221886, 27808440,
fakss 63221886,
laidze@rvt.lv
Ināra Veismane
inara.veismane@rvt.lv
Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs
K. Valdemāra iela 17a, 2.st, Talsi, Talsu novads
26518464,
talsupic@apollo.lv
Inga Sokolova
inga.sokolova@talsi.lv