Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu 9.un 12.klašu izlaidumi 2018.gadā

9.un 12.klašu izlaidumi Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu     izglītības iestādēs 2018.gadā Nr. p.k. Izglītības iestāde 9.klase 12.klase   Talsu novads     1. Talsu Valsts ģimnāzija 16.jūnijā plkst.16.00 9.jūnijā plkst.16.00 2. Talsu 2.vidusskola 15.jūnijā plkst. 16.00 15.jūnijā plkst. 19.00 3. Valdemārpils vidusskola 16.jūnijā plkst.15.00 16.jūnijā plkst.18.00 5. Talsu Kristīgā vidusskola 15.jūnijā plkst.15.00 8.jūnijā plkst. […]

Projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” noslēgums

  Aprīļa beigās 10 Talsu novada izglītības iestāžu pedagogi – Džimbas drošības aģenti pulcējās Rīgā, “Centrā Dardedze”, lai dalītos pieredzē, izvērtētu projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”  Džimbas 9 soļu drošības programmā paveikto. “Sadarbība, uzticēšanās, ieinteresētība, izaicinājums, prieks, aizrautība, lieliski!”- tā vienā vārdā skolotāji raksturoja darbošanos Džimbas programmā. Visi  pedagogi atzina, ka iesaistīšanās […]

Aktualitātes ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Talsu, Dundagas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs

Talsu pamatskolas, Talsu 2.vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu sākumskolas, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas, Pastendes pamatskolas, Laucienes pamatskolas, Sabiles pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Vandzenes pamatskolas, Mērsraga vidusskolas un Dundagas vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā saņēmuši darba vietas aprīkojumu, lai sekmīgi turpinātu pildīt savus amatu pienākumus. 2017.gada 14.decembrī Mērsraga vidusskolā, Vandzenes pamatskolā, […]