Turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” No 2017.gada marta Talsu, Dundagas un Mērsraga novada 12 izglītības iestādēs: Talsu sākumskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā, Talsu pamatskolā, Pastendes pamatskolā, Laucienes pamatskolā, Sabiles pamatskolā, Valdemārpils vidusskolā, Vandzenes pamatskolā, Dundagas vidusskolā un Mērsraga vidusskolā 1.-12.klašu 2767 […]

Pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu Dziesmu diena “Dāvana Latvijai”

   Talsu Tautas namā  15.11.2017. plkst. 10.00 Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu Dziesmu diena “Dāvana Latvijai” Koncertā piedalīsies 12 bērnudārzu kolektīvi -Talsu PII “Pīlādzītis”, Rojas PII “Zelta zivtiņa”‘, Talsu PII “Zvaniņš”, Vandzenes PII “Zīlīte”, Pastendes PII “Ķipars”, Valdemārpils PII “Saulstariņš”, Talsu PII “Sprīdītis”, Talsu PII “Saulīte”, Sabiles PII “Vīnodziņa”, Laidzes […]

Pieteikšanās pedagogu konferencei

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konferences Talsu Valsts ģimnāzijā 2017.gada 27.oktobrī darba grupas: 21.gadsimta pusaudžu vecumposma īpatnības un vajadzības (A.Ankmane, Talsu Kristīgās vidusskolas skolotāja) – https://goo.gl/forms/lxHhKcymGOxiCWVE3 Aprēķinu uzdevumu veidošana MOODLE e-mācību vidē dabaszinību priekšmetos (G.Ēcis, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājs) – https://goo.gl/forms/HQRSOV8aroIPhWGk2 Blogu izmantošana mācību procesā, darbā ar audzināmo klasi un vecākiem, […]