Jaunais mācību saturs no 2018./2019.m.g.

Sākot ar nākamo – 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot […]

1.septembris Talsu novada Izglītības iestādēs

                         Talsu Valsts ģimnāzija 9.00 Talsu sākumskola 9.00 Talsu 2.vidusskola 9.00 Talsu pamatskola 9.00 Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola 9.00 Talsu Kristīgā vidusskola 10.00 Talsu sporta namā Valdemārpils vidusskola 9.00 Stendes pamatskola 10.00 Talsu 2.vidusskolas filiāle Laidzes pamatskola 10.00 Laucienes pamatskola 9.00 Laucienes pamatskolas filiāle Dursupes pamatskola 10.30 Pastendes pamatskola 9.00 […]

Godināti Talsu novada skolēni un pedagogi, kuri ieguvuši augstas vietas Latvijas un starptautiskā mērogā

2017.gada 7.jūnijā Talsu Tautas namā tika godināti tie Talsu novada Izglītības iestāžu izglītojamie un viņu pedagogi, kuri 2016./2017.mācību gadā bijuši laureātu godā Latvijas vai starptautiskā merogā mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes un interešu izglītības konkursos, sacensībās un skatēs, kā ari profesionālās izglītības jomā. Ar laureātiem un viņu sasniegumiem iespējams iepazīties Laureāti 2017.

7.jūnijā Talsu novada skolēnu un pedagogu godināšanas pasākums

7.jūnijā Talsu Tautas namā notiks Talsu novada izglītības iestāžu skolēnu un viņu pedagogu godināšanas pasākums. Tiks sveikti pedagogi un skolēni, kuri ieguvuši godalgotās vietas valstī mācību priekšmetu olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, profesionālās ievirzes (sporta skolas, mūzikas un mākslas skolu) sacensībās un konkursos, interešu izglītības konkursos. Prieks, ka godalgoto vietu ieguvēju skaits ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem […]