Kursi pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem

28.09.2017. pulkst.10.00 Talsu PII “Pīlādzītis”  notiks kursi pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem “Pedagogu sadarbība un atbilstoša komunikācija ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē” Programmas vadītāja Gunita Kleinberga Programmas apjoms -8 stundas Vietu skaits ierobežots Pieteikšanās kursiem šeit- https://goo.gl/forms/BUKfdOgRfI10PqrX2

                    Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,                  Kas spēj mazam lielus spārnus dot.                                                                                                             […]

Jaunais mācību saturs no 2018./2019.m.g.

Sākot ar nākamo – 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot […]