Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss.

            Konkursā pieteikumus iesniedza četri pretendenti. Tika apstiprināti divi projektu iesniegumi – biedrības “Latvijas Mazpulki” jaunatnes iniciatīvas projekts “Laimes pēdas“ un biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts “Arhitekts Talsu novadā”.

Projekti nodrošinās aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, jauniešiem būs iespēja iesaistīsies dažādās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, palielinot motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē.

            Projekta “Laimes pēdas”  mērķis ir iesaistīt 22 Talsu novada jauniešus aizraujošās un izzinošās neformālās  izglītības aktivitātēs, kas pilnveidos sadarbības, pašizaugsmes un darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi vasaras brīvlaikā un uzsākot mācības nākamajā mācību gadā. Projekta aktivitātes paredzētas no 01.07.2020-31.12.2020. 

            Projekts “Arhitekts Talsu novadā” ir pieredzes un piedzīvojumu izglītība ar biedrību ‘’Piedzīvojuma Gars’’, lai veidotu spēcīgāku kopdarbu un komandas garu jauniešu vidū. Komandas gars, kā Pumpurs rūpējas par katru, arī tiem, kam jāpārvar dzīves šķēršļi vēl skolas laikā.   Projekta mērķis – iesaistīt 20 jauniešus aktivitātēs, lai motivētu aktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt pašiem savus izglītojošos piedzīvojumus un iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Ar pašu īstenotām neformālās izglītības aktivitātēm veidot saliedētu klasi un vidi, kurā jūtas droši. Veicināt labsirdīgu, cieņpilnu saskarsmi, kura atbalsta vienaudžus un veicina gan pašu, gan apkārtējo izaugsmi un sadarbību. Projekta aktivitātes paredzētas no 01.11.2020.-01.09.2021.

Šos jaunatnes iniciatīvas projektus pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Projekta koordinatore Daiga Feldmane

14.05.2020.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *