Bērnu tiesību aizsardzība

Talsu novada Izglītības pārvaldē atbildīgais darbinieks jautājumos, kuri saistīti ar Bērnu tiesību jautājumiem, ir Dace Upleja, tālrunis 63224008, dace.upleja@talsi.lv

Ikdienā ar jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādē nodarbojas iestādes administrācija, skolotāji/audzinātāji. Lielākajā daļā izglītības iestāžu strādā arī sociālais pedagogs. Dažās izglītības iestādēs pieejams arī izglītības psihologs.

Talsu novada Bāriņtiesa

Talsu novada Sociālais dienests

Metodiskā palīdzība

Informatīvie materiāli bērnu tiesību aizsardzības jomā

Bērnu, vecāku, speciālistu un iedzīvotāju tiesības un pienākumi

Dažādi normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzībā