Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • vispārējās izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
  • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un interešu izglītības iestāde “Dziesmu skola”. Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem metodiskā pārraudzībā arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde īsteno pašvaldības funkcijas pieaugušo izglītībā.


IZGLĪTĪBAS_PĀRVALDES_NOLIKUMS

AmatsVārds uzvārdsKabinetsTālrunis, epasts
VadītājsUldis Katlaps41063222583, 29468902
uldis.katlaps@talsi.lv
Vadītāja vietniece, galvenā speciāliste pedagoģijāInese Caune40263222549,
inese.caune@talsi.lv
Izglītības metodiķeLienīte Krūzīte40163222549, 26487931
lienite.kruzite@talsi.lv
Galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumosDaiga Feldmane40363222258
daiga.feldmane@talsi.lv
Speciāliste pirmsskolas darba jautājumosDace Ivanova40363222258, 26471166
dace.ivanova@talsi.lv
Lietvedības pārzine
(pirmsskolas izgl.iestāžu audzēkņu reģistrācija un uzskaite)
Anita Āboliņa111 (2. korpuss)63224038
anita.abolina@talsi.lv
Lietvedības pārzineIna Staprāne40963222583, fakss 63224697
ina.staprane@talsi.lv
izglitibasparvalde@talsi.lv


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība (Talsu novada Izglītības pārvalde)
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90009113532

a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

a/s CITADELE banka, kods: PARXLV22
Konts: LV85PARX0012750880002

a/s Swedbanka, kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0001402059015

 Ziedojuma konts:

a/s SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV11UNLA0028700142066