Skolu kontaktinformācija

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājsInformācija par iestādi
Talsu sākumskola
Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads
63291860, 26547557,
fakss 63291863,
talsusakumskola@talsi.lv
Raimonda Belicka
raimonda.belicka@talsi.lv
Talsu pamatskola
Gaismas iela 1, Talsi, Talsu novads
63291840, 26129249,
fakss 63291842,
talsupamatskola@talsi.lv
Dina Bičule
dina.bicule@talsi.lv
Talsu Valsts ģimnāzija
Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads
63237895, 29474681,
fakss 63291765,
talsugimnazija@talsi.lv
Gundars Sebris
gundars.sebris@talsi.lv
Talsu 2.vidusskola
K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu novads
63232160, 26471925,
63232162,
talsu2vidusskola@talsi.lv
Oļegs Solovjovs
olegs.solovjovs@talsi.lv
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
K.Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads
63232204, 26525288,
fakss 63232204,
vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv
Dana Kalašņikova
dana.kalasnikova@talsi.lv
Valdemārpils vidusskola
Skolas iela 3, valdemārpils, Talsu novads
63291102, 22004048,
fakss 63291412,
valdemarpils.vidusskola@talsi.lv
Andris Dzenis
andris.dzenis@talsi.lv
Sabiles pamatskola
Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu novads
63232301, 26139376,
fakss 63232302,
sabilespamatskola@talsi.lv
Rudīte Blāze
rudite.blaze@talsi.lv
Vandzenes pamatskola
Vandzenes pagasts, Talsu novads
63225081, 28637724,
fakss 63225081,
vandzenespamatskola@talsi.lv
Laila Bergamane
vandzenespamatskola@talsi.lv
Laucienes pamatskola
Laucienes pagasts, Talsu novads
63291459, 26803724,
laucienespamatskola@talsi.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola"
Balgale, Balgales pagasts, Talsu novads
63254787, 26223228,
fakss 63239196
dursupespamatskola@inbox.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Stendes pamatskola
Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads
63291645, 25545656,
fakss 63222612,
stendespamatskola@talsi.lv
Elīna Vītola
elina.vitola@talsi.lv
Pastendes pamatskola
Skolas iela 1, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
63221128, 26457635,
pastendespamatskola@talsi.lv
Lelde Hodjačika
lelde.hodjacika@talsi.lv
Pūņu pamatskola
Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads
63222935, 26516870
fakss 63252386,
punupamatskola@talsi.lv
Monta Jēkabsone
monta.jekabsone@talsi.lv
Virbu sākumskola
Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads
63252386, 26330130,
fakss 63252386,
virbusakumskola@talsi.lv
Madara Štrausa
madara.strausa@talsi.lv
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
63291267, 26185617,
libagusakumskola@talsi.lv
Vēsma Gaiziņa
vesma.gaizina@talsi.lv
Upesgrīvas pamatskola
Uguņi, Vandzenes pagasts, Talsu novads
63254505, 29474154,
upesgriva.skola@talsi.lv
Maija Aveniņa
maija.avenina@talsi.lv