Speciālā izglītība

Talsu novadā īr 2 speciālās izglītības iestādes – Upesgrīvas internātpamatskola un PII Kastanītis.

Izglītības iestādeKontaktinformācijaVadītājs

Talsu PII Kastanītis
Krievraga iela 2, Talsi, Talsu novads
www.kastanitis.lv
25447488, 63222209,
fakss 63223009
talsupiikastanitis@talsi.lv
Inga Kārkliņa
inga.karklina@talsi.lv
 
Lībagu sākumskola
Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
63291267, 26185617,
libagusakumskola@talsi.lv
Vēsma Gaiziņa
vesma.gaizina@talsi.lv
Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola"
Balgale, Balgales pagasts, Talsu novads
63254787, 26223228,
fakss 63239196
dursupespamatskola@inbox.lv
Signeta Šveiduka
signeta.sveiduka@talsi.lv
Stendes pamatskola, Nākotnes iela 3, Stende63274110 stendespamatskola@talsi.lvMadara Štrausa
madara.strausa@talsi.lv
Pūņu pamatskola, Valdgales pagasts, Pūņas63222940, 26516870, punupamatskola@talsi.lvMonta Jēkabsone,
monta.jekabsone@talsi.lv

Vairākās Talsu novada izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības programmas, kurās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām (mācīšanās grūtībām (kods 21015611) vai garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) ) tiek integrēti klasē kopā ar vispārējās pamatizglītības skolēniem.

Informācija par Talsu novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju un dokumentācija

Speciālās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī dažādi metodiskie ieteikumi un mācību līdzekļi

Metodiskie materiāli speciālajā izglītībā

Atbalsta pasākumi speciālajā izglītībā

Citas aktualitātes speciālajā izglītībā