Pirmsskolas izglītības iestāžu rindas

latvija.lv/…33.s5903.t571/ProcesaApraksts

latvija.lv/…33.s5903.t571/ProcesaApraksts

latvija.lv/…33.s5903.t571/ProcesaApraksts

 

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi elektroniski latvija.lv vidē, tad to iespējams izdarīt šeit.

CIENĪJAMIE VECĀKI! 

 1. Iesniegumus reģistrācijai uz pirmsskolas izglītības iestādi pieņem:
  • Talsu novada izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā;
  • izglītības iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas.
  • elektroniskā veidā:
   • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz oficiālo pašvaldības e-pastu vai eAdresi;
   • iesniedzot iesniegumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā lv.
 1. Piesakot bērnu reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestāžu rindā darbinieks var pieprasīt Vecākiem uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (personai, kas realizē aizgādību, arī aizgādību apliecinošu dokumentu) un bērna dzimšanas apliecību.
 2. Piesakot bērnu reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestāžu rindā speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, Vecāki papildus uzrāda pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un aizpilda iesniegumu.

 DARBA LAIKS

Bērnu reģistrēšanai uz TALSU PILSĒTAS pirmsskolas izglītības iestādēm:

I korpusā, Talsu novada Izglītības pārvaldē Kareivju iela 7, 4.stāvā 403.kabinetā

Darba dienās – 8:00-17:00

Pusdienas pārtraukums- 12:00-13:00

Atbildīgā darbiniece Dace Ivanova (tel. 26471166 dace.ivanova@talsi.lv)

vai Talsu novada Izglītības parvalde tel. 28360077 izglitibasparvalde@talsi.lv

 

Pirmsskolas rindu reģistrs skatāms –  http://www.tnip.lv un www.talsi.lv;