Pirmsskolas izglitibas iestazu rindas

Talsu novada saistošie noteikumi Nr.15 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 

CIENĪJAMIE VECĀKI! 

Bērnu reģistrācija uz Talsu pilsētas pirmsskolas iestādēm notiek Talsos, Kareivju ielā 7.

Bērnu reģistrācija uz pagastu un pilsētu pirmsskolas iestādēm sava pagasta vai pilsētas tuvākajā pirmsskolas iestādē pie iestādes vadītāja.

 

DARBA LAIKS

bērnu reģistrēšanai uz TALSU PILSĒTAS pirmsskolas izglītības iestādēm:

PIRMDIEN – 8:00 – 15:00

OTRDIEN, CETURTDIEN, PIEKTDIEN – 8:00 – 17:00

pusdienas pārtraukums – 12:00 – 13:00

Talsu novada pašvaldības administratīvā centra

I korpusā, Talsu novada Izglītības pārvaldē 4.stāvā 405.kabinetā

 

PIRMDIEN – 15:00-18:00

TREŠDIEN – 13:00-18:00

Talsu novada pašvaldības administratīvā centra

II korpusā 1.stāvā 111.kabinetā

 

Atbildīgā darbiniece Anita Āboliņa (tel. 63224038, anita.abolina@talsi.lv)

Dace Ivanova (tel.63224008; 26471166 dace.ivanova@talsi.lv)

Pirmsskolas rindu reģistrs skatāms –  http://www.tnip.lv un www.talsi.lv;