Pirmsskolas izglītība

Talsu novadā ir 13 pirmsskolas izglītības iestādes un 3 skolas ar pirmsskolas izglītības grupām (Laucienes pamatskolas Dursupes filiāle, Lībagu sākumskola un Virbu pamatskola). PII Kastanītis ir speciālā izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni ar speciālajām vajadzībām.