Informācija vecākiem, kuru bērni reģistrēti Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrā.

Atgādinām, ka pamatojoties uz 28. 06.2016. Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” punktiem:

17. Grupu komplektācija tiek veikta:

17.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim

18.Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi vai e-pastu) norīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē nosūta:

18.1. Talsu novada Izglītības pārvalde par uzņemšanu Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs;

18.2. attiecīgā izglītības iestāde par uzņemšanu izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

19. Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas rakstveidā vai elektroniski paziņo konkrētai Izglītības iestādei lēmumu par Izglītības iestādes apmeklēšanu ar norīkojumā norādīto datumu.

(Talsu novada domes 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

20. Ja Vecāki 10 (desmit) darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas neierodas Izglītības iestādē vai elektroniski nesazinās ar izglītības iestādi vai Izglītības pārvaldi, norīkojums zaudē spēku. Šādā gadījumā vieta Izglītības iestādē tiek piedāvāta nākamajam bērnam reģistrācijas rindā, bet neuzņemtais bērns vietu rindā saglabā.

            Norīkojumi uz Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm tiks izsūtīti pakāpeniski. Grupas tiek komplektētas uz 1.septembri.

            Lūdzu pārbaudiet iesūtīto  informāciju savos e-pastos. Ja esat nomainījuši e-pastu vai telefona numuru , lūdzu informējiet Talsu novada Izglītības pārvaldi sūtot informāciju e-pastā- dace.ivanova@talsi.lv vai anita.abolina@talsi.lv, vai zvanīt- 63224008, 26471166   

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *