Informācija vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes!

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 2020. 12.03 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punkts nosaka:  Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Vecāki , ņemiet vērā, ka ārkārtas situācija NAV atcelta un:

4.2. punkts nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu:

 *jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

*Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Kā skaidro Izglītības un  zinātnes ministrija-ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā, kad vienā grupiņā atrodas dažāda vecuma bērni.

(www.izm.gov.lv-Biežāk uzdotie jautājumi par Covid-19 )

Galvenie Veselības ministrijas ieteikumi:

(https://www.vm.gov.lv/lv/covid19/ieteikumi_pirmsskolas_izglitibas_iestadem_un_bernu_uzraudzibas_pakalpojumu_sniedzejiem/?print )

* Dežūrgrupas komplektēt ar pēc iespējas mazāku bērnu skaitu.

* Nodrošināt, ka visi pasākumi notiek katrai Iestādes bērnu dežūrgrupai atsevišķi.

* Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne Iestādes telpās. 

*Organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci. Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes. 

*Novērst izglītojamo un vecāku drūzmēšanos Iestādes apkārtnē.

* Apzināt vietas Iestādē, kur pastāv riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, piemēram, garderobes, un plānot bērnu plūsmu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos. u.c.

            Mīļie vecāki, palīdzēsim savai pirmsskolas izglītības iestādei ievērot šos ieteikumus, izvērtējiet savas iespējas un nevediet bērnu uz pirmsskolas iestādi, ja ir iespēja paturēt bērnu mājās! Sargāsim savus bērnus, sargāsim savas ģimenes.

Savukārt , bērni, kuri apmeklē obligātās apmācības grupas (2013. un 2014 gadā  un ātrāk dzimuši ērni) apmeklē  pirmsskolas izglītības iestādi kā to nosaka MK rīkojums Nr. 103 punkts 4.3.3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam.

                Talsu dome 14.05.2020.  pieņēmusi lēmumu Nr.204 “Par obligātā izglītības vecuma bērnu apmācību pirmsskolas izglītības ārkārtas situācijas laikā”

                Tajā noteikts, ka no 2020.gada 15. maija visas Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Bērnu apmācība notiek klātienes formā ( bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi) un  attālinātās apmācības formā– ja kādu sarežģījumu dēļ bērns nevar iestādi apmeklēt, vecāks informē grupas skolotāju vai iestādes vadītāju un vienojās par apmācību plānu (kā tiks saņemti no iestādes mācību uzdevumi, kā vecāks nodos izpildītos uzdevumus atpakaļ skolotājai u.c.)

Būsim saprotoši un atbildīgi !

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *