ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2020./2021.mācību gadā Talsu un Dundagas novados

2020./2021.mācību gadā ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpina īstenot 4 pedagogi karjeras konsultanti Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā 7.-12.klašu skolēniem, Talsu pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem un Dundagas vidusskolā 5.-12.klašu skolēniem.

Visi pedagogi karjeras konsultanti kursu programmā (160 stundu apjomā) vai maģistrantūras studiju programmā ir apguvuši individuālo karjeras konsultāciju sniegšanas prasmes, kas dod tiesības pedagogiem karjeras konsultantiem sniegt individuālās karjeras konsultācijas izglītojamiem.

2020./2021.mācību gada sākumā pedagogi karjeras konsultanti sagatavo darba plānu, kurā paredzēts:

  • sniegt atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā;
  • līdzdarboties, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu;
  • veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm;
  • sniegt metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelēt individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā;
  • piesaistīt ārējos sadarbības partnerus – uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas – dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

Šajā mācību gadā projektā ir iespēja piedāvāt izglītojošas lekcijas, nodarbības skolēnu vecākiem. Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants organizēja tiešsaistes semināru skolēnu vecākiem “Mans bērns izvēlas karjeru”, ko vadīja “Start Strong” starptautiskas apmācību programmas jauniešiem un pieaugušajiem par tēmām “Karjera”, “Bizness”, “Attiecību veidošana” treneris Andris Arhomkins. Lektors seminārā pastāstīja, kā runāt ar jaunieti par karjeru un, kā tikt sadzirdētam šajā informācijas pārpilnības laikmetā. Ko patiesībā jaunietis sagaida no pieaugušajiem, kad atrodas karjeras vai studiju izvēles krustcelēs. Kādas tendences un pārsteidzošus rezultātus parādīja starptautiskais jauniešu karjeras pētījums “Start Strong”, kurš tika veikts Baltijas valstīs un, kādi karjeras instrumenti tajā tika izstrādāti tieši vecākiem. Šajā interaktīvajā seminārā vieglā un nepiespiestā atmosfērā apgūti dažādi karjeras veidošanas instrumenti, karjeras sarunu modeļi ar jaunieti, klausīšanās metodes, kā arī attiecību veidošanas instrumenti.

Pedagogi karjeras konsultanti piedalās metodiska materiāla izstrādē par karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā, gatavo mācību stundas plānu kopā ar mācību priekšmeta skolotāju, elektroniski veic izglītojamo interešu un vajadzību aptaujas, apkopo atgriezenisko saiti, attālināti veic individuālās karjeras konsultācijas, piedāvā un organizē attālinātus bezmaksas pasākumus izglītojamiem – lekcijas, diskusijas u.c., piedāvā un organizē attālinātus pasākumus vecākiem, piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētos informatīvajos vebināros, attālinātās supervīzijās.

Lienīte Krūzīte, projekta koordinatore Talsu un Dundagas novados

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *