Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Talsu novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, arī attālināto mācību laikā, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī tika izstrādāti un īstenoti 82 individuālā atbalsta plāni izglītojamiem septiņās novada skolās.  Skolēniem bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī saņemt atbalstu sevis motivēšanai, savu resursu apzināšanai, laika plānošanai. Kamēr  mācības notika klātienē, atsevišķi skolēni bija  saņēma finansējumu ceļa izdevumiem, kā arī ēdināšanas pakalpojumus. Visas īstenotās aktivitātes tika vērstas uz to, lai mazinātu risku jauniešiem pirms laika pamest mācības. Projekta ietvaros tika  īstenoti 2 jaunatnes iniciatīvas projekti, kas ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 

Izvērtējot paveikto, tiek atzīsts, ka sniegtais individuālais atbalsts lielākā daļā gadījumu ir uzlabojis situāciju un mazinājis mācību pamešanas risku.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada decembrim.

 Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

07.01.2021.  

Projekta koordinatore       Daiga Feldmane

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *