Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Noslēdzies 2019./2020.mācību gada I semestris. Astoņās mūsu novada skolās notiek individuālo atbalsta plānu izvērtēšana. Dalība projektā sniedza  iespēju 75 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. 22 skolēni saņēma atbalstu ēdināšanai, 1- transporta izdevumu segšanai.  Kā ļoti būtisku ieguvumu skolēni novērtē iespēju saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos. Nozīmīgs ir konsultatīvais atbalsts, kas palīdz skolēniem saskatīt un izmantot savus resursus, motivē nepamest mācības, rast risinājumus grūtībās. Projekta ietvaros tiek īstenoti 2 jaunatnes iniciatīvas projekti.

Talsu novada izglītības iestādes  turpina iesaistīties Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, lai veicinātu ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada decembrim.

Plašāka informācija par projektu:  www.pumpurs.lv

Kontaktinformācija novadā: Tālr.: 63224008, e-pasts: daiga.feldmane@talsi.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *