Kategorijas: Aktualitātes

„Mazputniņš – 2019.”

V Talsu novada pirmsskolas vecuma bērnu un mūzikas skolotāju svētki bērnu un mūzikas skolotāju svētki  „Mazputniņš – 2019.” Organizē: Talsu PII “Pīlādzītis” Kur: Talsu PII „Pīlādzītis”. Kad: 30.10. plkst. 10.00 Dalībnieki: pirmsskolas vecuma bērni, kuri apmeklē PII. Īpašais nosacījums: pasākumā NETIEK iekļauti bērni, kuri apmeklē vokālās studijas un piedalās dažādos vokālistu konkursos. Pedagogi: katrs mūzikas […]

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2018./2019.mācību gadā projektā piedalījās  sešas novada skolas, sniedzot  iespēju 87 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. Tika sekmīgi īstenots jauniešu iniciatīvu projekts, kurā piedalījās 66 skolēni. Talsu novada izglītības iestādes  turpinās iesaistīties Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts […]

Informācija vecākiem, kuru bērni reģistrēti Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrā.

Atgādinām, ka pamatojoties uz 28. 06.2016. Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” punktiem: 17. Grupu komplektācija tiek veikta: 17.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim 18.Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi […]