Kategorijas: Aktualitātes

Es esmu gatavs skolai?!

Sīkās motorikas, precīzo kustību prasmes Skaidri izveidojusies viena vadošā roka Bērns prot atbilstoši turēt rakstāmpiederumus trīs pirkstu satvērienā Lieto šķēres un prot izgriezt dažādas formas Aizvelk rāvējslēdzēju, aiztaisa pogas, sasien lenti Pēc parauga saprotami spēj atdarināt dažādas formas Patstāvīgi prot uzzīmēt cilvēku ar vismaz sešām ķermeņa daļām Mācību zināšanas un prasmes Izprot priekšmetu daudzuma un […]

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2019.gadā

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdz 29.03.2019.plkst.12.00 finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2019.gadā. Pieteikties var Talsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes un Talsu novada pašvaldībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Noteikumu mērķis ir radīt vienotu pieeju nometņu finansēšanai, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un […]

Konference – “LIETPRATĪBA – zināt, prast un lietot.”

Konferences mērķis – pilnveidotā mācību satura un metodikas lietošana Talsu 2.vidusskolā. Konferenci rīko Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Talsu 2.vidusskolu. Pasākums tiek rīkots ar Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Konferencē aicināti piedalīties Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Kandavas, Tukuma, Kuldīgas, Ventspils novadu un Ventspils pilsētas izglītības darbinieki. Pasākuma moderators Oskars Priede. REĢISTRĀCIJA līdz 20.martam Darbnīcu […]