Kategorijas: Aktualitātes

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Noslēdzies izaicinājumiem bagātais 2019./2020.mācību gada II semestris. Martā pandēmija ietekmēja arī projekta īstenošanu. Divas mūsu novada skolas individuālo atbalstu skolēniem sniedza attālināti.  Pašlaik astoņās skolās notiek individuālo atbalsta plānu izvērtēšana. Dalība projektā sniedza  iespēju 83 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. 27 skolēni saņēma atbalstu ēdināšanai, 1- transporta izdevumu segšanai. Individuālas konsultācijas mācību […]

Izsludina pieteikšanos finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2020. gadā

Talsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdz 2020.gada 8. jūnijam plkst. 12.00 finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai 2020. gadā. Pieteikties var Talsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes un Talsu novada pašvaldībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Lai saņemtu Finansiālo atbalstu, nometnes dalībniekiem jābūt bērniem vai jauniešiem, no kuriem vismaz 3/4 deklarētā dzīvesvieta ir […]

Informācija vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes!

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 2020. 12.03 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punkts nosaka:  Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Vecāki , ņemiet vērā, ka ārkārtas situācija NAV atcelta un: 4.2. punkts nosaka, […]

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss.             Konkursā pieteikumus iesniedza četri pretendenti. Tika apstiprināti divi projektu iesniegumi – biedrības “Latvijas Mazpulki” jaunatnes iniciatīvas projekts “Laimes pēdas“ un biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts “Arhitekts Talsu novadā”. Projekti nodrošinās aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, jauniešiem […]