Kategorijas: Aktualitātes

Talsu novada izglītības iestādes aktīvi iesaistās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. 2018./2019.mācību gadā projektā piedalās sešas novada skolas. Projekts sniedz iespēju skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai.   Projekta īstenotājs   Izglītības […]

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Apstiprināts biedrības “„SK Lauciene” jaunatnes iniciatīvu projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Laucienes pamatskolā”. Projekta mērķis ir samazināt, novērst esošos riskus, kuri veicinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Projekta ietvaros tiks veidota pozitīvāka, veselīgāka vide Laucienes pamatskolā mainot attieksmi, mācot sadarboties, komunicēt savā starpā un veidot patīkamu iekšējo mikroklimatu. Nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un […]

Talsu novada Izglītības pārvalde Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros aicina darbā pedagogus

Talsu novada Izglītības pārvalde Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai uz laiku līdz 2019.gada 31.maijam aicina darbā uz nepilnu darba laiku šādus pedagoģiskos darbiniekus: Talsu 2. vidusskolā: matemātikas pedagogu (līdz 10 stundām nedēļā); latviešu valodas un literatūras pedagogu ( līdz 2 stundām nedēļā); krievu valodas pedagogu (līdz 2 stundām […]

Atklās rekonstruēto Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumu

14. novembrī 11.00 notiks Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma svinīga atklāšana. Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona atjaunošana ir paveikta, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektam “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”. Stadiona pārbūves kopējās izmaksas 1 087 742,45 eiro, no kā ERAF finansējums sastāda 745 566,90 eiro. Vairāk šeit.