Kategorijas: Aktualitātes

Apbalvoti labākie novada skolēni un pedagogi!

2018.gada 7.jūnijā Talsu Tautas namā notika ikgadējais Talsu novada izcilāko skolēnu un pedagogu godināšanas pasākums. Tika godināti Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, Latvijas 42.skolēnu zinātniskās konferences, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, interešu izglītības iestādes audzēkņu valsts konkursu un sporta sacensību Talsu novada laureāti un viņu pedagogi. Talsu novada pašvaldības naudas balvas saņēma: 59 izglītojamie un 35 pedagogi […]

Pirmo reizi – salidojums pirmsskolām Ekoskolu programmā

       Kā par vides jautājumiem stāstīt pašiem jaunākajiem audzēkņiem un kā vides izglītība var palīdzēt īstenot kompetenču pieeju pirmsskolās? Atbildes uz šiem un citiem saistītiem jautājumiem pedagogi gūs īpašā pirmsskolām veltītā plašā pasākumā š.g. 19. jūnijā Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte”. Vairāk nekā 100 dalībnieku no kopskaitā 51 izglītības iestādes to skaitā […]

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu 9.un 12.klašu izlaidumi 2018.gadā

9.un 12.klašu izlaidumi Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu     izglītības iestādēs 2018.gadā Nr. p.k. Izglītības iestāde 9.klase 12.klase   Talsu novads     1. Talsu Valsts ģimnāzija 16.jūnijā plkst.16.00 9.jūnijā plkst.16.00 2. Talsu 2.vidusskola 15.jūnijā plkst. 16.00 15.jūnijā plkst. 19.00 3. Valdemārpils vidusskola 16.jūnijā plkst.15.00 16.jūnijā plkst.18.00 5. Talsu Kristīgā vidusskola 15.jūnijā plkst.15.00 8.jūnijā plkst. […]

Projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos” noslēgums

  Aprīļa beigās 10 Talsu novada izglītības iestāžu pedagogi – Džimbas drošības aģenti pulcējās Rīgā, “Centrā Dardedze”, lai dalītos pieredzē, izvērtētu projekta “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”  Džimbas 9 soļu drošības programmā paveikto. “Sadarbība, uzticēšanās, ieinteresētība, izaicinājums, prieks, aizrautība, lieliski!”- tā vienā vārdā skolotāji raksturoja darbošanos Džimbas programmā. Visi  pedagogi atzina, ka iesaistīšanās […]