Kategorijas: Aktualitātes

Informācija vecākiem, kuru bērni reģistrēti Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrā.

Atgādinām, ka pamatojoties uz 28. 06.2016. Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” punktiem: 17. Grupu komplektācija tiek veikta: 17.1. jaunajam mācību gadam – laika posmā no 1. jūnija līdz 1. septembrim 18.Pēc 1. jūnija Vecākam uz iesniegumā norādīto adresi (pasta adresi […]

IZLAIDUMI TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2019. GADĀ

Dzeltens tauriņš lido Dzeltenās pienenēs. Dzīvības pilns un saulains, Lai Tavs lidojums! Talsu PII “Sprīdītis” 29.05.2019.- pulkst.13:00 grupā “Ezīši”                      pulkst. 16:00 grupā “Pūcītes” 30.05.2019.- pulkst.14:00 grupā “Mārītes” Talsu PII “Saulīte” 24.05.2019. -pulkst. 14:00 Talsu PII “Zvaniņš” 31.05.2019. -pulkst. 12:00 Talsu PII “Pīlādzītis” 28.05.2019. -pulkst. 13:00 grupā “Vardītes”  29.05.2019. -pulkst. 14:00 grupā “Mārītes” Talsu PII […]

Lielie – mazajiem!

Realizējot sadarbības projektu „Lielie – mazajiem!” Talsu Valsts ģimnāzijas devīto klašu audzēkņi skolotāja Jāņa Bērziņa vadībā mājturības stundās izgatavoja ekoloģiskas koka rotaļlietas Talsu PII “Zvaniņš” bērniem. Uzsākot projektu, ciemojāmies Talsu Valsts ģimnāzijā, lai pēc kataloga izvēlētos rotaļlietas, kuras skolēni varētu pagatavot. Rotaļlietu un mācību līdzekļu izgatavošana tika uzsākta jau februārī, bet pabeigta īsi pirms mācību […]