Pirmsskolas izglītības iestāžu 2020. gada vasaras darba plāns

Aktuāla informācija vecākiem, kuru bērni apmeklē Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādes un skolas ar pirmsskolas grupām.             Pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu 16.11.2017. Nr.470 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmsskolas grupām darbu ”  izdots Talsu novada pašvaldības 09.01.2020. rīkojums Nr. 4-1e/13 “Par Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu […]

„Ghetto games- esi stiprs uzvari sevi! ”

15. janvārī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tiek īstenoti jaunatnes iniciatīvu projekti. Projekta „Citāda skola- dzīves skola” aktivitātē „Ghetto games- esi stiprs, uzvari sevi!” Pastendē viesojās hip hop izpildītājs Deniss Stepanovs. Deniss nodarbojas ar cīņas sportu, viņš ir zināms kā cīņas sporta meistars, kas vairākkārtīgi piedalījies un arī uzvarējis […]

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Noslēdzies 2019./2020.mācību gada I semestris. Astoņās mūsu novada skolās notiek individuālo atbalsta plānu izvērtēšana. Dalība projektā sniedza  iespēju 75 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. 22 skolēni saņēma atbalstu ēdināšanai, 1- transporta izdevumu segšanai.  Kā ļoti būtisku ieguvumu skolēni novērtē iespēju saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos. Nozīmīgs ir konsultatīvais atbalsts, kas palīdz skolēniem […]