Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,

                 Kas spēj mazam lielus spārnus dot.                                                                                                                                               L. Kamara

Lai veiksmīgs, radošs, labvēlīgs,

savstarpējas sapratnes

un mīlestības piepildīts

jaunais mācību gads!

 

                                                                            Talsu novada Izglītības pārvalde

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *