Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju […]

Uzmanību! Vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes vasaras periodā!

Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” nosaka pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju. Vēršam vecāku uzmanību, ka daļa Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu (Talsu PII “Zvaniņš”, Talsu PII “Pīlādzītis”, Pastendes PII “Ķipars”, Laucienes PII “Bitīte”, Laidzes PII “Papardīte”, Pūņu pamatskolas […]

Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dzejas svētki “DZEJOLĒNS-2021”

Kur mežam ziemas miegs nav lāgā izgulēts,  Ir šorīt piedzimis mazs, priecīgs vizbulēns!                                                       Ojārs Vācietis Vēsture: Laidzes pagastā Dzejas svētku tradīcija aizsākta 1958.gadā. Pavasarī, kad Laidzes Ziedgravā ziedēja vizbules, šeit viesojās ievērojami latviešu dzejnieki un aktieri. Svētku organizatore – Laidzes Profesionālas vidusskolas (izglītības iestādes nosaukums vairākkārt mainīts, tagad – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes […]

OLIMPISKĀ DIENA PIRMSSKOLNIEKIEM

    VISI TALSU, ROJAS, MĒRSRAGA NĀKAMIE SKOLĒNI  PIEDALĪSIES OLIMPISKAJĀ DIENĀ. VISI KOPĀ, BET TOMĒR ATSEVIŠĶI- KATRS SAVĀ IESTĀDĒ! 21.04.2021. SĀKSIM AR PASĀKUMA ATKLĀŠANU ZOOM PLATFORMĀ plkst.9.45 KAROGA UZVILKŠANA, KOPĪGĀ VINGROŠANA pulkst. 10.00 Pēc kopīgās vingrošanas bērni dosies sporta trasē, ko izveidojuši sporta un grupu skolotāji. Sportosim ar smaidu!