Medicīnas māsu seminārs Talsu PII “Sprīdītis”

17. oktobrī  Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” pulcējās Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas māsas.Šī bija tā reize, kad kolēģi varēja dalīties pieredzē un apspriest sev interesējošos jautājumus. Īpaši aktuāli bija jautājumi par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, grozījumiem noteikumos par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem. Iestādes vadītāja, virtuves pārzine un medicīnas māsa […]

Ekoskola – nākotnes skola !

Talsu pirmsskolas izglītības iestādei Zvaniņš 2018. gada 14. septembrī par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē  ir piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums.   Vide un vides izglītība–izglītība, kurā tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, […]

Pedagogu konference “Skolotājs, kurš iedvesmo” 2018.gada 26.oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konference “Skolotājs, kurš iedvesmo” 2018.gada 26.oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Talsu Valsts ģimnāziju plāno 26. oktobrī starpnovadu pedagogu konferenci. Konferences motīvs “Skolotājs, kurš iedvesmo” rosinās novada pedagogus izvērtēt savas personības resursus inovatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Konferences darba kārtība paredz iespēju tikties […]

Sveiciens skolotāju dienā!

Es dzīvoju varavīksnē- pati zīmēju krāsas, pati dzēšu. Es dzīvoju vējā-lēnā, maigā- glāsmainā ļoti spējā. Es dzīvoju savās naktīs- gaidot, lai katrs jauns rīts nāk ar priecīgu- laburītu sacīt!!!                                                                    M.Laukmane   SVEICIENS SKOLOTĀJU DIENĀ! LAI VISAS NĀKAMĀS DIENAS KRĀSOJAS JŪSU IZVĒLĒTAJĀS KRĀSĀS!   Talsu novada Izglītības pārvalde 2018.