28.02.2017. radošā dienaTalsu PII “Zvaniņš”

28.02. 2017. radošā diena Talsu PII ,, Zvaniņš ,, ,,Ciemošanās Dainu skapī,,  Dienas kārtība: 9.30.- 10.00. – Ierašanās PII ,, Zvaniņš,, 10.00.-11.00 – Ciemošanās grupās 11.00.- 12.00.- Dainu skapja atvēršanas svētki zālē 12.00.- 12.30.- Vakarēšana pie zāļu tējas un našķiem Dalībnieki līdzi ņem  pašgatavotu pārsteiguma dāvaniņu bērniem. Dalību lūdzam pieteikt e- pastā līdz 20.02.2017. marite.derkevica@inbox.lv

Talsu PII “Saulīte” aicina

Talsu PII “Saulīte” aicina 16.03. no plkst.10.15(līdz 3 stundām) uz  informatīvu semināru par Latviešu valodas aģentūras  izdoto jauno mācību līdzekli latviešu valodas apguvei pirmsskolā- Krastiņa, L., Valdmane, L. “Atver pasauli!”( Didaktisks izdales materiāls). Materiālu varēs arī iegādāties. Lūgums līdz 14.03.pieteikties e-pastā:talsusaulite@inbox.lv vai personīgi Eva-28735245.  

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu BĒRNU ORĶESTRU PARĀDE

Talsu Tautas namā 2017.gada.10. februārī plkst. 11.00 Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu BĒRNU ORĶESTRU PARĀDE Pasākuma mērķi: Pirmsskolas mūzikas skolotāju profesionālā izaugsme: pašvērtējums un pieredzes guvums. Elementārās muzicēšanas kā bērnu attīstību sekmējošas darbības popularizēšana. Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju profesionālā prestiža celšana. Dalībnieki: Pirmsskolas izglītības iestāžu elementārās muzicēšanas orķestri (1-2 grupas no iestādes – pēc […]

2 Talsu novada izglītības iestādes aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) ir uzsācis projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekta ietvaros pašvaldības no visas Latvijas tika aicinātas nominēt izglītības iestādes dalībai aprobācijā. No pašvaldību nominētajām 235 izglītības iestādēm pēc noteiktiem kritērijiem VISC ir atlasījis 100. Katrs novads dalībai aprobācijā varēja izvirzīt 3 izglītības iestādes. […]