IZLAIDUMI TALSU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2019. GADĀ

Dzeltens tauriņš lido Dzeltenās pienenēs. Dzīvības pilns un saulains, Lai Tavs lidojums! Talsu PII “Sprīdītis” 29.05.2019.- pulkst.13:00 grupā “Ezīši”                      pulkst. 16:00 grupā “Pūcītes” 30.05.2019.- pulkst.14:00 grupā “Mārītes” Talsu PII “Saulīte” 24.05.2019. -pulkst. 14:00 Talsu PII “Zvaniņš” 31.05.2019. -pulkst. 12:00 Talsu PII “Pīlādzītis” 28.05.2019. -pulkst. 13:00 grupā “Vardītes”  29.05.2019. -pulkst. 14:00 grupā “Mārītes” Talsu PII […]

Lielie – mazajiem!

Realizējot sadarbības projektu „Lielie – mazajiem!” Talsu Valsts ģimnāzijas devīto klašu audzēkņi skolotāja Jāņa Bērziņa vadībā mājturības stundās izgatavoja ekoloģiskas koka rotaļlietas Talsu PII “Zvaniņš” bērniem. Uzsākot projektu, ciemojāmies Talsu Valsts ģimnāzijā, lai pēc kataloga izvēlētos rotaļlietas, kuras skolēni varētu pagatavot. Rotaļlietu un mācību līdzekļu izgatavošana tika uzsākta jau februārī, bet pabeigta īsi pirms mācību […]

Talsu novada Izglītības pārvalde izsludina jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu

Aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, vai jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni,  iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projekti ir vērsti uz skolēniem ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšanai un aktīvas līdzdalības veicināšanai ikdienas dzīvē. Atklātais jaunatnes […]