MK noteikumi, kuri skar Jauno pedagogu atalgojumu no 01.09.2016.

Informējam, ka 2016.gada 5.jūlijā un 2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā ir apstiprināti visi tie normatīvie akti un to grozījumi, kuri skar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanas uzsākšanu. Ministru kabineta 07.2016. noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”: http://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi Ministru kabineta 07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts […]

Divu dienu kursi pedagogiem “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

16.08. un 17.08.2016. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības ielā 17a, Talsos) no plkst. 10:00–16:00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13:00-14:00 notiks Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas valsts apmaksāti profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas  divu dienu kursi pedagogiem “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”  Pieteikumu uz kursiem sūtīt līdz 1.08.2016. Lienītei Krūzītei- lienite.kruzite@talsi.lv, vai Dacei Ivanovai- […]