19.04.2017. pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference

  2017.gada 19.aprīlī plkst. 9.30 Talsu pamatskolā notiks pirmsskolas un sākumskolas mūzikas skolotāju konference “Dziedātprieks: muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti” Programmā:                        9.30 – Reģistrēšanās; izdevniecības RaKa grāmatu galds; tase kafijas dienas ievadam. 10.00 – 10.30 – Muzikāls apsveikums konferences dalībniekiem. 10.40 – 11.20 – Atklātās mūzikas stundas un darbošanās meistarklasēs: vada skolotāji Inga Smildziņa, Raimonds Felšs, […]

Sporta diena pirmsskolniekiem

7.04.2017. plkst.10.00 Talsu sporta hallē (Talsos, K. Mīlenbaha ielā   32a) VISI NĀKAMIE SKOLĒNI  NO TALSU, ROJAS, DUNDAGAS, MĒRSRAGA NOVADU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM PIEDALĪSIES                                        MINIONU OLIMPIĀDĒ No pl. 9.00-9.50-  ierašanās, gatavošanās sporta dienai 9.50-10.00 – Sastāšanās sporta dienas atklāšanas ceremonijai, sporta  dienas atklāšana 10.20-11.45   Sporta aktivitātes 11.45-12.00   Stāšanās apbalvošanas ceremonijai, apbalvošana 12.00          Gatavošanās mājupceļam, mājupceļš

Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu pirmsskolas sporta skolotāju metodiskā apvienība Talsu PII “Pīlādzītis”

5.04.2017.  Talsu PII “Pīlādzītis” pulcēsies pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāji. Dienas kārtība 9.20- 9.30  Ierašanās Sporta skolotāja Ingīda Bajarune  dalīsies pieredzē: 9.30- 9.45 Rīta vingrošana 6-7g.v.a. 10.00 -10.30 Sporta nodarbība 2-3g.v.a. 10.35 -11.15 Sporta nodarbība 5-6 g.v.a. 11.20 – 11.50 Jautrais brīdis 11.50 sarunas par redzēto un  dalīšanās pieredzē Par dalību paziņot  e-pastā- sarmite9320@inbox.lv norādot […]

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017.gada martā noslēgts sadarbības līgums Nr.4.-8.3.3/34 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Talsu novada Izglītības pārvaldi par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” “ 8.3.5. specifiskā […]