VECĀKU IEVĒRĪBAI

Talsu novada Izglītības pārvalde informē, ka 16.08.2016. stājas spēkā Talsu novada domes 28.07.2016. pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15  “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtības Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.  Jaunie noteikumi vairs neparedz bērnu pārreģistrēšanu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm no 1.09. Šobrīd rindu reģistrs tiek sakārtots, kā to paredz jaunie […]

1.septembris- ZINĪBU DIENA

gladiolus_red_flowers_buds_27549_2560x1024

  Kas mums pieder, Pieder mums tādēļ, Lai to tālāk izdalītu. /Zenta Mauriņa/   Lai veiksmīgs, radošs, labvēlīgs, savstarpējas sapratnes un mīlestības piepildīts jaunais mācību gads!                                   Talsu novada Izglītības pārvalde

MK noteikumi, kuri skar Jauno pedagogu atalgojumu no 01.09.2016.

Informējam, ka 2016.gada 5.jūlijā un 2016.gada 15.jūlijā Ministru kabinetā ir apstiprināti visi tie normatīvie akti un to grozījumi, kuri skar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanas uzsākšanu. Ministru kabineta 07.2016. noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”: http://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi Ministru kabineta 07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts […]