Pieteikšanās pedagogu konferencei

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu izglītības iestāžu pedagogu konferences Talsu Valsts ģimnāzijā 2017.gada 27.oktobrī darba grupas: 21.gadsimta pusaudžu vecumposma īpatnības un vajadzības (A.Ankmane, Talsu Kristīgās vidusskolas skolotāja) – https://goo.gl/forms/lxHhKcymGOxiCWVE3 Aprēķinu uzdevumu veidošana MOODLE e-mācību vidē dabaszinību priekšmetos (G.Ēcis, Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājs) – https://goo.gl/forms/HQRSOV8aroIPhWGk2 Blogu izmantošana mācību procesā, darbā ar audzināmo klasi un vecākiem, […]

Kursi pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem

28.09.2017. pulkst.10.00 Talsu PII “Pīlādzītis”  notiks kursi pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem “Pedagogu sadarbība un atbilstoša komunikācija ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē” Programmas vadītāja Gunita Kleinberga Programmas apjoms -8 stundas Vietu skaits ierobežots Pieteikšanās kursiem šeit- https://goo.gl/forms/BUKfdOgRfI10PqrX2

                    Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,                  Kas spēj mazam lielus spārnus dot.                                                                                                             […]